Jiránek

František Jiránek / Concertos & Sinfonias

Ještě dnes se před našima očima – a především pro naše uši – otevírají stále nové kapitoly z historie bohatého hudebního života barokní Prahy. O osobnosti Františka Jiránka, skladatele a houslisty v pražské kapele hraběte Morzina, donedávna tušilo jen několik nejzasvěcenějších. Teď poprvé se pro všechny milovníky staré hudby otevírá možnost poslechnout si reprezentativní výběr z jeho virtuosních koncertů. Na první poslech je zde zřejmá vivaldiovská inspirace (propojená ovšem s výraznými prvky české muzikality) – nikoli náhodou; Jiránek byl svým zaměstnavatelem poslán na studia do Benátek, kde byl jeho učitelem nejspíš sám Antonio Vivaldi, v té době Morzinův “maestro di musica in Italia”. Později našel Jiránek své působiště v Drážďanech, kde byla jeho další tvorba postupně formována galantním stylem a nastupujícím klasicismem. Světové premiéry Jiránkových virtuosních koncertů se ujali vynikající sólisté v čele s “kouzelníkem” svého nástroje, fagotistou Sergiem Azzolinim. Společně se souborem Collegium Marianum pod vedením flétnistky Jany Semerádové s plným nasazením vdechli Jiránkovi nový život, který si tento znovu objevovaný skladatel rozhodně zaslouží.

Ocenění CD:

Diapason nic International Record Review – Outstanding

neviditelny text

Hudební ukázky naleznete na stránkách Supraphonline

CD si můžete zakoupit na některém z našich koncertů anebo v distribuci Supraphonu

Obsah CD:
František Jiránek (1698 – 1778)
Koncert g moll pro fagot, smyčce a basso continuo
Koncert G dur pro flétnu, smyčce a basso continuo Sinfonia D dur
Koncert F dur pro fagot, smyčce a basso continuo
Koncert d moll pro housle, smyčce a basso continuo Sinfonia F dur

Obsazení:
Sergio Azzolini – barokní fagot
Marina Kataržnova – barokní housle
Jana Semerádová – flauto traverso

COLLEGIUM MARIANUM
Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád, Martina Štillerová, Magdalena Malá, Martin Kalista – housle
Veronika Jíchová – viola
Hana Fleková – violoncello
Lukáš Verner – kontrabas
Sebastian Knebel – cembalo
Sergio Azzolini – fagot
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Nahráno 23. – 25. července 2010 v kostele Panny Marie Královny Andělů, Klášter kapucínů v Praze.
Hudební režie: Jiří Gemrot, mistr zvuku: Miroslav Mareš

Říjen 2010, SU 4039-2

Zvláštní poděkování Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.