Collegium Marianum » Diskografie » Hudba barokní Prahy I

Hudba barokní Prahy I

Hudba barokní Prahy I

neviditelny text

Obsazení:
Constanze Backes – soprán
Marián Krejčík – baryton

Collegium Marianum
Jana Semerádová
– umělecká vedoucí

Nahráno v červnu 2003
Kostel Panny Marie Královny Andělů Klášter kapucínů v Praze

neviditelny text

Zvláštní poděkování patří:
Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.

Titul je již rozebrán!
 

neviditelny text

Obsah:

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Concerto IV. G dur (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)

Václav Karel Holan Rovenský (1644 – 1718)
“Maria, pole vznešené” (Capella regia musicalis, Praha 1693)

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Concerto I. g moll(Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)

Johann Joseph Fux (1660 – 1741)
Aria per la Madonna Santissima “Quae es ista, tam pulchra tam chara”

Antonio Caldara (1670 – 1736)
Sonata III. A dur

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Concerto II. d moll (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)

Jan Dismas Zelenka (1678 – 1741)
Aria V. (Immisit Dominus pestilentiam ZWV 58, Klementinum 1709) “Orate pro me, lacrimae”

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)
Trio g moll “per sua Eccelenza Signor Conte Wrtbij” RV 85

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Aria XII.(Harmonica duodecatometria ecclesiastica op.1, Praha 1716)

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Concerto VI. c moll (Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)

Antonio Lotti (1666/7 – 1740)
Aria VII.(Missa Sapientiae) “Domine Deus” (Gloria a 5)