Brentner

HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ
Jan Josef Ignác Brentner – Concertos and Arias

Praha prvních desetiletí 18. století žila přebohatým hudebním životem. Notových pramenů se však zachovalo spíše poskrovnu a instrumentální hudba je v tom málu zastoupena ještě mnohem vzácněji. Sbírka koncertů Horae pomeridianae Jana Josefa Ignáce Brentnera, kterou poprvé v úplnosti naleznete na této nahrávce, představuje v dané oblasti naprostou raritu a je vůbec první známou v Praze tištěnou instrumentální hudbou domácího skladatele. Jeho první vydaným opusem však byla Harmonica duodecatomeria ecclesiastica (1716), sbírka duchovních árií. Se čtyřmi tištěnými sbírkami byl Brentner jednoznačně nejvydávanějším domácím skladatelem své doby. Díky inspiraci italským hudebním stylem se jeho díla úspěšně šířila i daleko za hranice; prostřednictvím jezuitských misionářů se dostala až na území dnešní Bolívie (!), kde se několik jejich opisů dochovalo dodnes. Brentner, ve své době „přeslavný“, záhy zapomenutý a dnes znovu objevovaný, si zaslouží být jedním z prvních skladatelů v nově vznikající řadě „Hudba Prahy 18. století“ vydavatelství Supraphon.

J. J. I. BrentnerHorae pomeridianae / Concertus camerales op. 4 (1720) – první kompletní nahrávka, Harmonica duodecatomeria ecclesiastica op. 1 (1716) – výběr
Šimon Brixi – Graduale „Tu es Deus“ (1735)

Hana Blažíková – soprán
Collegium Marianum

Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Hudební režie: Jan Matoušek, zvuková režie: Miroslav Mareš

Červenec 2009, SU 3970-2

Hudební ukázky naleznete na stránkách Supraphonline

CD si můžete zakoupit na některém z našich koncertů anebo v distribuci Supraphonu

Nahráno v červnu 2003 a v květnu roku 2009 v kostele Panny Marie Královny Andělů. Klášter kapucínů v Praze.

Zvláštní poděkování patří: Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.