Collegium Marianum » Diskografie » Rorate coeli

Rorate coeli

Hudba Prahy 18. století
Rorate coeli /
Advent a Vánoce v barokní Praze

V bohatém hudebním životě Prahy první poloviny 18. století představovala doba adventní a vánoční svébytnou kapitolu. Specifický repertoár spoluutvářela nejen samotná témata tohoto liturgického období (včetně výrazného prvku mariánské úcty), ale například i vlastní liturgické a hudební formy. V písních i figurální hudbě se tu najednou ozývala vedle latiny i čeština a do hudby pronikaly prvky lidové zbožnosti a kultury. Ty jsou nejslyšitelnější v písních Holana Rovenského s okouzlující poetikou adventní a vánoční doby. Pražské notové archivy však skrývají i celou řadu skladeb sofistikovanějších forem, ať již pocházejí od skladatelů v Praze působících (A. Reichenauer, J. F. Fasch) či jde o díla importovaná (Caldara, opisy skladeb J. D. Zelenky působícího v Drážďanech apod.).

Hudební ukázky naleznete na stránkách Supraphonline

CD si můžete zakoupit na některém z našich koncertů anebo v distribuci Supraphonu

Václav Karel Holan Rovenský (1644–1718)
Antonín Reichenauer (c.1694–1730)
Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Johann Friedrich Fasch (1688–1758)
Antonio Caldara (c.1671–1736)

Obsazení:
Hana Blažíková –
soprán
Kamila Ševčíková –
alt
Marián Krejčík – baryton
Tomáš Král – bas

Radek RejšekLoretánská zvonkohra

Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Nahráno v červnu roku 2003 a květnu 2009 v kostele Panny Marie Andělské. Kapucínský klášter v Praze

Říjen 2010, SU 4002-2

Zvláštní poděkování patří: Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.