Collegium Marianum » Diskografie » Zelenka/Sepolcri

Zelenka/Sepolcri

Jan Dismas Zelenka – Sepolcri

Jana Dismase Zelenku, nejvýraznější osobnost českého hudebního baroka, už dnes není třeba představovat. Jeho tvorba spojená s Prahou však stále uniká naší pozornosti. Neprávem. Tři sepolkra (kantáty určené k provozování na Velký pátek u Božího hrobu) obsahují Zelenkovu nejranější dochovanou hudbu; jsou to však již osobitá díla vykazující všechny znaky skladatelova nanejvýš pozoruhodného kompozičního stylu. Skladby byly určeny pražskému Klementinu, nejstarší jezuitské koleji v Čechách, a jedinečným způsobem dokládají bohatý hudební provoz v kostele Nejsvětějšího Salvátora, který patřil k nejvýznamnějším místům na pomyslné „hudební mapě“ barokní Prahy. Zelenka osobně řídil roku 1709 v tomto kostele provedení prvního sepolkra. Premiérové nahrávky tří kantát se o tři století později (v kostele nacházejícím se na opačném konci Karlova mostu) společně se čtveřicí vynikajících sólistů ujal soubor Collegium Marianum, jeden z nejlepších českých i evropských barokních ansámblů.

Hudební ukázky naleznete na stránkách Supraphonline

CD si můžete zakoupit na některém z našich koncertů anebo v distribuci Supraphonu

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Musica ad Sepulchrum Domini:
Immisit Dominus pestilentiam (ZWV 58, 1709)
Attendite et videte (ZWV 59, 1712)
Deus, dux fortissime (ZWV 60, 1716)

Obsazení:

Hana Blažíková – soprán
David Erler – alt
Tobias Hunger – tenor
Tomáš Král – bas

Collegium Marianum
Jana Semerádová
 – umělecká vedoucí

Říjen 2011, SU 4068-2

Ocenění:

 LOGO TIP HARMONIE