Collegium Marianum » Klub Collegium!

Klub Collegium!

Klub Collegium!

Klub Collegium!

Klub Collegium! nabízí příznivcům staré hudby možnost nahlédnout do zákulisí příprav koncertů špičkové úrovně. K členství v klubu se váže řada privilegií, mezi něž patří možnost přednostní rezervace vstupenek, výrazné slevy ze vstupného nebo VIP pozvánky na doprovodné akce MHF Letní slavnosti staré hudby a koncertního cyklu Barokní podvečery.

Je nasnadě, že kulturní akce se neobejdou bez podpory z veřejného a soukromého sektoru. I Váš příspěvek může výrazně přispět k rozvoji provozování staré hudby a zachování pestrého spektra kulturního života v Čechách.

Zdeněk Bernard
Alexander Blažík
Eva Blažková
Ing. Jana Ehrlichová
Ing. Alena Flohrová
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Ing. Alexandr Pařík
JUDr. Brigita Pašková
Dr. Martin Poživil
Ing. Zbyněk Prousek
Jana Urbánková
a další

Rozšiřte s námi Klub Collegium!

Nové stránky klubu Collegium! včetně aktuální nabídky členství najdete zde

Pro stávající členy platí dosavadní podmínky do května 2019.