Collegium Marianum » Nahrávky » Rorate coeli

Rorate coeli

Hudba Prahy 18. století
Rorate coeli /
Advent a Vánoce v barokní Praze

V. K. H. Rovenský, A. Reichenauer, J. D. Zelenka, J. F. Fasch, A. Caldara Hana Blažíková – soprán, Kamila Ševčíková – alt, Tomáš Král, Marián Krejčík – baryton Collegium Marianum, umělecká vedoucí Jana Semerádová (na dobové nástroje) V bohatém hudebním životě Prahy první poloviny 18. století představovala doba adventní a vánoční svébytnou kapitolu. Specifický repertoár spoluutvářela nejen samotná témata tohoto liturgického období (včetně výrazného prvku mariánské úcty), ale například i vlastní liturgické a hudební formy. V písních i figurální hudbě se tu najednou ozývala vedle latiny i čeština a do hudby pronikaly prvky lidové zbožnosti a kultury. Ty jsou nejslyšitelnější v písních Holana Rovenského s okouzlující poetikou adventní a vánoční doby. Pražské notové archivy však skrývají i celou řadu skladeb sofistikovanějších forem, ať již pocházejí od skladatelů v Praze působících (A. Reichenauer, J. F. Fasch) či jde o díla importovaná (Caldara, opisy skladeb J. D. Zelenky působícího v Drážďanech apod.).

Hudební ukázky naleznete na stránkách Supraphonu

Václav Karel Holan Rovenský (1644-1718)
Antonín Reichenauer (c.1694-1730)
Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
Johann Friedrich Fasch (1688-1758)
Antonio Caldara (c.1671-1736)

Obsazení:
Hana Blažíková
- sopran
Kamila Ševčíková
– alt
Marián Krejčík – baryton
Tomáš Král - bas

Radek RejšekLoretánská zvonkohra

Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

.

Nahráno v červnu roku 2003 a květnu 2009 Kostel Panny Marie Andělské Kapucínský klášter v Praze

Zvláštní poděkování patří: Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.