Collegium Marianum » Programy » Scénické » Scapinové

Scapinové

Scapinové

Hudebnĕ-divadelní improvizace na Molièrovu komedii Scapinova šibalství.

Představení probíhá v duchu jakési potřeštěné fantazie: tři herci se nejprve objevují jako starci s maskami, poté jako mladí milovníci s parukami či vychytralí sluhové. Kulisy tvoří tři hole a truhla, ona pokladnice, z níž se vynoří tisíc a jeden nápad, tisíc a jedno šibalství, přenášejí děj mrknutím oka z plovoucí bárky do světa surrealistických postav. Každé šibalství je improvizací, v níž se pohyb herců prolíná s rytmem hudebníků. Jejich nástroje udávají tempo kroku šermířů, rozechvívají srdce milenců a brnkají na nervy starců. V tomto barokním světě, jednou žertovném, jindy poetickém, vzniká celá řada obrazů. Krásu gest a výrazu zvýrazňuje lesk svící.

Spojení Molièrovy komedie s hudbou Lullyho a Charpentiera, dvou geniálních hudebníků – rivalů, se kterými Molière vytvořil nejlepší comédie-ballets „velkého století“, umožňuje zachovat dobový ráz hereckých i hudebních improvizací. V Molièrových komediích bylo totiž hudební složka nepostradatelná; hudebníci byli stálými členy jeho divadelní společnosti a často obě profese, herecká i hudební, splývaly. Podobně je tomu i v tomto nastudování. Skloubení odbornosti se spontánností a bohaté invence s erudicí nejenže poukazuje na nadčasovost Molièrova odkazu, ale přináší zajímavé momenty. Hudebníci a herci se navzájem inspirují, komické scénky vyvolávají hudební improvizace a hudební nápad provokuje k herecké akci. Velká část hudební produkce je založena na tzv. „bassu ostinatu“ nebo na modifikovaných tanečních formách passacaille a chaconne s nezastupitelným osobním vkladem a nápady interpreta.

Představení využívá principy barokního divadla. Přináší nejen děj plný zvratů a intrik, ale také propracovanou gestiku i choreografii. Osvětlení svícemi zvýrazňuje pestrost kostýmů a barokní líčení. Výsledný tvar je čistý, plný sugestivní síly.

Představení bylo v roce 2008 úspěšně provedeno v divadlech Ranelagh v Paříži, ABC v Praze a na Festival Baroque de Pontoise a Scènes Baroques v Monts.

 

 

Hrají, zpívají, tančí a improvizují:
Olivier Martin-Salvan
Bastien Ossart
Julien Cigana

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flétny
Alena Honigová – cembalo
Stano Palúch – housle, bicí


Více informací na www.scapinove.com