CV Václav Luks

CV Václav Luks

Po studiích na Konzervatoři v Plzni a Akademii múzických umění v Praze dovršil Václav Luks (1970) své hudební vzdělání na Schole Cantorum Basiliensis ve třídě J.–A. Böttichera a J. B. Christensena (obor historické klávesové nástroje). Jako sólista nebo člen různých komorních souborů vystoupil na řadě významných pódií v Evropě i zámoří – Salzburg, Zürich, Davos, Barcelona, Paříž, Varšava, Berlín, Drážďany, Praha, Mexico City. Pravidelně je zván ke spolupráci s předními evropskými orchestry specializujícími se na interpretaci historické hudby – Akademie für Alte Musik Berlin, La Cetra Basel. Kromě koncertní činnosti se Václav Luks intenzivně věnuje studiu hudebních historických pramenů Čech, Rakouska a Německa, kulturních vazeb ve středoevropském regionu a studiu pramenů hry generálbasu (basso continuo) na klávesové nástroje doby baroka. Ještě během svého studia založil Václav Luks soubor Collegium 1704 (1991) specializující se pod jeho vedením na provádění děl staré hudby. S tímto souborem realizoval vysoko oceňovaný projekt BACH – PRAHA – 2005, z něhož zmiňme úspěšné provedení Mše h moll na Pražském jaru 2005 nebo Janovy pašije v cyklu FOK v Praze. Při této příležitosti také založil vokální těleso Collegium Vocale 1704.