Lektoři 2010

Lektoři 2010

Academie de Sable logo2

Stará hudba a historický tanec
10. – 14. února 2010

Barokní tanec – Françoise Denieau
Zpěv – Caroline Pelon
Housle – Mira Glodeanu
Violoncello – Claire Giardelli
Cembalo – Françoise Lengellé

Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze
Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1

DenieauTanec

Françoise Denieau

Základy tanečního vzdělání získala Françoise Denieau na škole tance při Pařížské opeře, kde později působila jako členka baletu. Zájem o moderní tanec vyústi l ve spolupráci s J. Garnier a B. Lefèvre. Důležitým mezníkem bylo pro ni setkání s Malavikou Sarukkai a studijní pobyt v Indii pod vedením Sri Muthuswami Pillai. Barokní tanec pro sebe objevila přičiněním Francine Lancelot a v roce 1987 se stala členkou souboru Cie Ris et Danceries a zároveň pedagožkou a asistentkou choreografky. V letech 2002–2004 ji F. Lancelot pověřila nastudováním Bachových suit pro pařížskou Operu. Od roku 1993 působí v Centru barokní hudby ve Versaillesjako pedagožka a hlavní choreografka vedle Oliviera Schneebeliho.

Zpěv

Caroline Pelon

Caroline Pelon, tehdy čerstvou absolventku oboru hudební věda na pařížské Sorbonně, přizval proslulý Philippe Herreweghe ke spolupráci v rámci ansámblů La Chapelle Royale a Collegium Vocale Gent. V roce 1991 Caroline Pelon absolvovala Conservatoire national supérieur de musique v Paříži, kde studovala pod vedením Williama Christieho. Od roku 1990 Caroline spolupracuje jako sólistka s uskupeními Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, Il Seminario Musicale, Le Parlement de Musique, La Fenice, La Simphonie du Marais, Akadêmia, La Stagione Armonica, se kterými také nahrává. Pravidelně je hostem prestižních francouzských, evropských i světových festi valů. Caroline Pelon se také věnuje pedagogické činnosti v oboru barokní a operní zpěv (Conservatoire Municipal du VIIe arrondissement de Paris).

Housle

Mira Glodeanu

Brzy po úspěšném absolutoriu na Hudební akademii v Bukurešti se Mira Glodeanu začala zajímat o starou hudbu a odešla studovat k Sigiswaldu Kuijkenovi do Bruselu. Jako sólistka vystupovala v zemích celého světa a s řadou komorních orchestrů a barokních souborů. Pravidelně spolupracuje s Collegiem Vocale Gent, Agrémens a Al Ayre Español jako koncertní mistr. V roce 1998 založila spolu s cembalistou Fréderickem Haasem soubor Ausonia, s nímž pořídila historicky první nahrávku houslových sonát Francoise Francoeura. Mira Glodeanu vyučuje hru na barokní housle na královské konzervatoři v Bruselu a vede řadu mistrovských kurzů ve Francii a v zahraničí, například na univerzitě v Salamance.


Violoncello

Claire Giardelli

Po studiích na konzervatoři v Rouenu a Conservatoire nati onal supérieur de musique v Paříži se Claire Giardelli velmi brzy stala díky svému umění vyhledávanou hráčkou na barokní violoncello. Claire Giardelli vystupuje nejen jako členka souborů, ale také jako sólistka, a to např. v souborech La Grande Ecurie et La Chambre du Roy (vedoucí Jean-Claude Malgoire), La Chapelle Royale et L’Orchestre des Champs Elysées (Philippe Herreweghe), Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), L’Orchestre Baroque d’Amsterdam (Gustav Leonhardt, René Jacobs, Ton Koopman), La Peti te Bande (Sigiswald Kuijken), Hesperion XXI (Jordi Savall).  Se svými sestrami Catherine a Mirellou utvořila Trio Giardelli, které se zaměřuje na provádění děl pro klavír, housle a violoncello na dobové nástroje.  Od září 2001 vede Claire Giardelli třídu barokního violoncella na Conservatoire nati onal supérieur de musique v Lyonu a vyučuje také na Conservatoire nati onal de région v Saint Maur des Fossés. Její hudební záběr není však omezen pouze na starou hudbu: viz její působení v Quatuor Elyséen, s nímž prováděla a nahrávala hudbu 19. a 20. století .

Cembalo

Françoise Lengellé

Po studiu na pařížské konzervatoři se Françoise Lengellé dále zdokonalovala pod vedením K. Gilberta, T. Koopmana a G. Leonhardta. Úspěch na mezinárodní cembalové soutěži v Bruggách v roce 1977 jí otevřel cestu na významná pódia po celé Evropě, v USA, Jižní Americe, Japonsku a na Islandu. Vyučuje hru na cembalo na konzervatoři v Lyonu a od roku 1991 působí jako hostující profesorka v USA. Zabývá se také výzkumem spojitostí mezi barokní hudbou a tancem. Nahrála sólové skladby pro cembalo J. Ch. de Chambonnièrese a F. Couperina. Nahrávka Pieces de clavecin en concert J.-Ph. Rameaua s C. Banchini a M. Müller byla oceněna Diapason d´or.