Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda, Praha 6 – Liboc

Zcela originální nápad se zrodil v hlavě Ferdinanda Tyrolského, mladšího královského syna, který pro svou politickou obratnost získal již v osmnácti letech úřad královského místodržícího v Čechách a jehož lze nazvat vskutku renesančním člověkem. Vyznal se v umění, v alchymii i ve filozofii a v návrhu této podivuhodné stavby zastoupil ve své době nejmodernější poznatky lidského vědění. V magickém roce 1555 vyrostl na půdorysu šesticípé Davidovy hvězdy dům, jehož dispozice odpovídají heliocentrické představě o uspořádání vesmíru. Hexagram vzniká spojením dvou rovnostranných trojúhelníků, které symbolizuje dvě protikladné síly ve vzájemné rovnováze, tedy harmonii přírody a životní sílu. Čtyři úrovně budovy odpovídají čtyřem živlům. Strop přízemí je bohatě zdobený jemným štukem s antickými motivy. V centrální části si můžeme povšimnout Aenea, od něhož Římané odvozovali původ svého panovnického rodu, a na jejich tradici pak navázali habsburští císaři. Stropy v cípech hvězdy zobrazují nejvýznamnější antické bohy, od nichž se odvíjí i názvy planet a stěžejních alchymistických prvků. Strop druhého podlaží kdysi zachycoval výjevy z třicetileté války, tyto malby však byly později překryty dřevem. Zachována zůstala mozaiková podlaha z glazovaných dlaždic.

Hvězda se řadí mezi tzv. filozofické stavby. Její přesné tvary, množství symbolů a jejich významová propojenost nepřestávají návštěvníky udivovat. Původním účelem však bylo zajisté víc než vizuálně a architektonicky zajímavá stavba – Ferdinand věřil v magii a snad doufal, že se mu sem s pomocí alchymie podaří akumulovat energii vesmíru. Dodnes v sobě Letohrádek ukrývá zvláštní, příjemně přitažlivé tajemství. Koncerty se pořádají v podkrovním podlaží ohně, v Hodovním sále. Už tvar místnosti napovídá, že nepůjde o běžný zážitek – šest cípů hvězdy se ve stropě sbíhá v jeden bod, večerní slunce probíjející se přes skla západních oken kreslí na zeď mystické obrazy a zvukově pestrá akustika sálu je zkrátka nenapodobitelná. Jste-li unaveni okázalostí běžných koncertních sálů, šarm letohrádku Hvězda vás nezklame.