Program 2009

Program 2009

Proměny lásky

Dramaturgie jubilejního ročníku oživila věčné téma, které od pradávna inspirovalo skladatele i interprety k  výjimečným uměleckým počinům. Ze všech koutů Evropy se do Prahy sjeli ti nejlepší umělci, aby vzdali hold Amorovi a zahráli na citové struny náročného pražského publika. Hudební a  hudebně-divadelní programy, interpretované na té nejvyšší úrovni, představily rozličné duchovní a světské podoby lásky od středověku po romantismus, od různých forem dvoření a úcty až po prostopášné písně. Samozřejmě nechybělz ani novodobé premiéry.

Hlavním lákadlem festivalu bylo představení Večer v Benátkách s věhlasným souborem Le Poème Harmonique v režii Benjamina Lazara. Diváci mohli obdivovat propracovanou barokní gestiku zpěváků, kteří nás při svitu svící provedli benátskými uličkami a  nádhernými paláci, kde zpěv a bujaré veselí zaznívá až do rána …

Na festivalu nebyla nouze o pěvecké hvězdy: V novodobých premiérách z Archivu Pražského hradu zazářílf rancouzský kontratenorista Damien Guillon, který na mezinárodních pódiích učaroval nezaměnitelnou sametovou barvou hlasu a  dokonalým projevem. Španělská sopranistka María Espada, která okouzlila pražské publikum již v loňské festivalové přehlídce, tentokrát za doprovodu ansámblu Forma Antiqva zazpívala kantáty D. Scarlattiho. Další zpěvačka – Polka Anna Mikołajczyk – představila v  Čechách vzácně prováděné písně Fryderyka Chopina a Pauline Viardotové.

Výročí přijela oslavit i významná osobnost a pionýr historické interpretační praxe, proslulý hobojista Alfredo Bernardini; v programu s názvem Pastorale zazněly sonáty Telemannovy, Schaffrathovy či Händelovy. Znovu na festivalu vystoupil renomovaný soubor Echo du Danube a roztančil Letohrádek Hvězda ztřeštěnou renesanční a barokní taneční hudbou.

Pražské publikum mělo příležitost slyšet dva skvělé vokální ansámbly, a to německý Stimmwerck s unikátním repertoárem ze středověkého kodexu St. Emmeram a českou Tiburtinu s chorální poctou českým světicím.

Letní slavnosti staré hudby jsou jedinou festivalovou přehlídkou hudby historických uměleckých slohů v  autentickém podání a dobové nástroje v Praze. Právě propojení krásné architektury s hudbou odpovídajících stylů, navíc v podání těch nejlepších interpretů z celého světa, je jednou z předností festivalu. K  tradičním místům, jako je Břevnovský klášter či Trojský zámek, přibývá letos například renesanční Martinický palác, Anežský klášter nebo Chrám Matky Boží před Týnem.