Program 2010

Program 2010

Letní slavnosti staré hudby

11. mezinárodní hudební festival


Zrození virtuozity

Praha, 22. července – 8. srpna 2010

Jedenáctý ročník Letních slavností staré hudby bude vzývat virtuozitu. Ovšem nejenom závratnou rychlost prstů a dokonalé zvládnutí dechu. Pravá virtuozita totiž ctí krásu. A o hlubší pochopení tohoto fenoménu, virtuozity souladu a citu půjde především. Devět letních setkání představí hudebníky z celé Evropy, kteří jsou mistry svých nástrojů. Hrají a zpívají s bravurou, ale také s hlubokým prožitkem a s pokorou. V letohrádku Hvězda, na zámku Troja, v Břevnovském a Anežském klášteře či v Martinickém paláci se společně s posluchači vrátí do časů, kdy se rodili první virtuózové a virtuózky.


Boemo furioso
Nově objevená virtuózní díla F. Jiránka ve stylu A. Vivaldiho
(F. Jiránek – koncerty a sinfonie, A. Vivaldi – La notte)

Sergio Azzolini – barokní fagot (Itálie)
Marina Kataržnova – koncertní mistr
(Rusko)
Collegium Marianum – barokní orchestr
(ČR)
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flauto traverso

Čtvrtek 22. 7. 2010____________19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň, Náměstí Jana Palacha, Praha 1

Více…

Clavis ad cor meum / Klíč k srdci mému
Sonáty J. Bendy a C. Ph. E. Bacha

Miklós Spányi – klavichord
(Maďarsko)
Sobota 24. 7. 2010____________20.00
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Více…

Fantasías y Glosas
Virtuozita ve španělské hudbě 16. a  17. století
(A. Cabezón, D. Ortiz, J. Arcadelt)

Accademia del Piacere (Španělsko)
Fahmi Alqhai – viola da gamba, umělecký vedoucí
(Španělsko)
Pondělí 26. 7. 2010____________20.00
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Více…

Violino Virtuoso
Rozkvět houslového umění v Čechách 17. století
(H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, G. Muffat)

Harmonie Universelle (Německo)
Florian Deuter – housle, umělecký vedoucí

Středa 28. 7. 2010____________19.30
Refektář kláštera dominikánů, Jilská ul., Praha 1

Více…

Umění diminucí
Ornamentované madrigaly D. Ortize, O. Lassa a L. Rossiho
Bruce Dickey – cink
La Violetta
(Nizozemí)
Paulina Victorina van Laarhoven – viola da gamba, umělecká vedoucí

Čtvrtek 29. 7. 2010____________19.30
Klášter sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1

Více…

La Famosa Cantatrice
Pocta italským pěvkyním 17. století
(B. Strozzi, F. Caccini, L. Luzzaschi)
Maria Skiba – soprán (Polsko)
Gerd Amelung – cembalo

Pondělí 2. 8. 2010____________19.30
Martinický palác, Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1

Více…

Sólo pro krále
Koncert na zámku Sanssouci u Bedřicha II. Velikého
(J. J. Quantz, C. P. E. Bach, F. Benda)
Jana Semerádová – flauto traverso
Barbara Maria Willi – cembalo

Středa 4.8.2010____________20.00
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Více…

Il Canto d´Orfeo
Něha a láska v áriích L. Rossiho, D. Castella, B. Ferrariho
Il Trionfo del Tempo (Belgie)
Jan van Elsacker – tenor
Čtvrtek 5. 8. 2010____________18.30
Letohrádek Hvězda, Praha 6 – Liboc

Více…

Putování Evropou
Barokní baletní představení o 4 obrazech
Francie Krále Slunce – Drama v Anglii
Německá nostalgie – Karneval v  Benátkách
La Compagnie L´Eventail – taneční soubor
(Francie)
Marie-Geneviève Massé – choreografie

Olivier Bériot – kostýmy

Marie-Geneviève Massé a Jean-Marie Abplanalp – scéna
Carlos Perez – osvětlení
Collegium 1704 – hudební soubor
(ČR)
Václav Luks – umělecký vedoucí

Neděle 8. 8. 2010____________20:00
Divadlo Hybernia, Nám. Republiky, Praha 1

Více…