Barokní podvečery

Úspěšný koncertní cyklus Barokní podvečery patří k nejoriginálnějším hudebním projektům metropole pro svou tematicky zaměřenou dramaturgii a úzkou návaznost na architektonické památky Prahy. 

Koncerty se konají v sálech, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné historické hudby.

Uměleckým garantem koncertů je fenomenální hráčka na barokní příčnou flétnu, muzikoložka a umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová.

Program cyklu nabízí známé i dosud málo uváděné hudební skvosty minulosti, a to ve špičkové interpretaci na dobové nástroje.