Collegium dětem

PICCOLI

Hudební, taneční a výtvarné dílny pro děti a hravé dospělé

20. 10. 2019 | 10:00–16:00

Hravost, tvořivost a společné muzicírování. Celodenní program devíti umělecky zaměřených dílen propojují hudbu, výtvarné umění a tanec.

Každou dílnu začneme u vybraného výtvarného díla v expozici s komentářem lektora Národní galerie. Poté se společně vydáme Anežským klášterem k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. Všechny workshopy jsou vedeny pečlivě vybranými lektory – zkušenými pedagogy a výjimečnými umělci.  Na své si přijdou děti i rodiče bez předchozí hudební zkušenosti, i děti, které již hrají na hudební nástroj.

Podrobný program zveřejníme 29. 8. 2019.