COLLEGIUM DĚTEM

PICCOLI 2019

Hudební, taneční a výtvarné dílny pro děti
a hravé dospělé

20. 10. 2019

Národní galerie Praha, Klášter sv. Anežky České
Anežská 12, Praha 1

Každá dílna začíná u vybraného díla v expozici Anežského kláštera a komentářem odborníka z lektorského oddělení Národní galerie. Poté se společně vydáme Anežským klášterem k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. 

Devět umělecky zaměřených dílen, které pořádá Collegium Marianum.

V roce 2019 se PICCOLI konají ve spolupráci s Národní galerií Praha v prostorách Anežského kláštera.

Program je navržen tak, aby propojoval výtvarné a hudební, případně taneční umění. Každá dílna vychází z reálií spojených s prostory Anežského kláštera nebo s výtvarnými díly z depozitáře Národní galerie.

20. 10. 2019 v Klášteře sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1

Dílny probíhají v uvedený čas, je potřeba se na ně dopředu zaregistrovat, resp. koupit vstupenku.

Každá dílna začíná u vybraného díla v expozici Anežského kláštera a komentářem odborníka z lektorského oddělení Národní galerie. Poté se společně vydáme Anežským klášterem k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. 

Každá dílna začíná u vybraného díla v expozici Anežského kláštera a komentářem odborníka z lektorského oddělení Národní galerie. Poté se společně vydáme Anežským klášterem k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. Budeme společně hrát, zpívat i tančit!

Sedm dílen je otevřeno všem dětem a rodičům bez ohledu na dřívější hudební zkušenosti. Dvě dílny předpokládají schopnost hrát na vlastní hudební nástroj.

Dílny začínají ve stanovený čas, je nutná rezervace předem a je důležité na dílnu dorazit včas.

Program je doplněný dvěma volně přístupnými výtvarnými dílnami, které jsou přístupné po celou dobu konání programu.

Program tvořivého festivalu je postaven tak, aby dětem ve věku od 3 do 14 let hravou formou přiblížil kulturu starších historických období.

Délka programu:
Dílny pro děti starší 6 let: 90–105 minut
Dílna pro děti ve věku 3–6 let: 60 minut
Dílny začínají v přesný čas a pro účast na dílně je nutná rezervace předem.

 

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Vstupné:

Dílny mají jednotnou cenu, na každou dílnu se kupují vstupenky zvlášť.

DĚTI 100 Kč za každou dílnu
(1+1: Na každou dětskou vstupenku může dílnu s dítětem navštívit jedna dospělá doprovodná osoba.)

DOSPĚLÍ
Druhá a každá další doprovodná osoba platí 100 Kč za každou navštívenou dílnu.

Vstupenky se prodávají na každou dílnu zvlášť prostřednictvím sítě GoOut.cz. Proklik ke koupi vstupenky najdete také v popisu dílen.

Dílny mají jednotnou cenu.

DĚTI 100 Kč za každou dílnu
(1+1: Na každou dětskou vstupenku může dílnu s dítětem navštívit jedna dospělá doprovodná osoba.)

DOSPĚLÍ
Druhá a každá další doprovodná osoba platí 100 Kč za každou navštívenou dílnu.

(Pra)rodiče, jste na dílnách vítáni! Na každé dílně budeme rádi i za Vaši aktivní účast.

Začátky dílen v expozici mohou probíhat v menších prostorách, prosíme o ohleduplnost vůči dětem.

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Akci pořádá Nadace Collegium Marianum
ve spolupráci s Národní galerií Praha.

Dílny PICCOLI se konají za laskavé podpory

blankblankblank

KONTAKT

INFORMACE O VSTUPENKÁCH A PROGRAMU
Tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
E-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

blank

 

blankblank

3–5 letblank 6–8 letblank 7–10 letblank 8–14 letblank

Prvně hrát, potom znát! I ti nejmenší mohou muzicírovat, i když ještě neznají písmena a noty. Lektorka Karolína tě zve do svého hudebního zahradnictví plného pestrobarevných květin (písniček) a léčivých bylinek (říkadel).

Pro děti ve věku 3–5 let

Lektorka: Karolína Řepová (Koňaříková)

„S dětmi se pracuje dobře vždy a všude!“ Za tou větou stojí vše, čemu se Karolína s obrovskou láskou a nasazením věnuje: pedagožka hudební výchovy, sbormistryně přípravného oddělení Kühňátek a Dětského sboru Pražská kantiléna, lektorka orchestrů Česká filharmonie a FOK.

Lektorka Katka tě naučí vyjádřit pohybem noblesu andělů i hemžení malých tvorů. Tančit se budou také kolové tance dřeváčkové či koňské, do kola vezmeme i rodiče, babičky, dědečky – kohokoliv, s kým na dílnu přijdeš! Na samém konci dílny tě pak k tanci doprovodí živá hudba.

Pro děti ve věku 6–8 let

Lektorka: Kateřina Klementová

Katka je tanečnice, choreografka, taneční lektorka a nesmírně laskavá bytost. Svůj život zasvětila výrazovému tanci, od roku 2000 se intenzivně věnuje historickému tanci. Organizuje a vede taneční semináře a workshopy pro děti, mládež i dospělé v ČR i zahraničí.

 

Královská korunovace, to je především velká slavnost, kterou ožívá celé město, ať už ve středověku, či v dobách Ludvíka XIV. Vyzkoušej si na vlastní kůži atmosféru královské korunovace v roli panovníka i poddaných.

Poslední čtvrhodinka bude patřit slavnostnímu zakončení korunovační dílny za hudebního doprovodu muzikantů z dílny CITola pro Anežku.

Pro děti ve věku 6–8 let

Lektorka: Lenka Pospíšilová

Lenka je předsedkyní České Orffovy společnosti, dlouholetou pedagožkou a metodičkou HV. Lenčiny dílny v duchu Orff-Schulwerku vychází z elementárních hudebních prvků. Zapojením herních prvků, říkadel a rozvíjením instrumentálních a pěveckých dovedností pak náplň přechází i k jednoduchým hudebním formám, a to v co možná nejširším kontextu dalších múzických umění. Může to znít trochu učeně a stroze... Nicméně na setkání s Lenkou jen tak nezapomenete.

 

Příšera je divné zvíře! Dílna začíná pod obrovským kusem látky, vlastní tělo je hudebním nástrojem i divadelním prvkem při aktivním poslechu hudby barokní. Lektorka Lída, bájný drak i písničky z pera Pavla Jurkoviče tě provedou labyrintem v hudebně-pohybové dílně plné nečekaných zvratů a vtipných pohybových aktivit.

Pro děti ve věku 6–8 let

Lektorka: Ludmila Bajerová

Lída má krom jiného obrovský dramatický talent. Ten se odráží v originalitě a detailním zpracování jejích dílen. Nelze to popsat, dá se to jen zažít... Je mimo jiné pedagožkou HV, sbormistryní sborů L'Asenzio, Rozmarýnek a Slůňata. Je lektorkou České Orffovy společnosti, vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF UK.

Proměň společně s bubenickým mágem trubadúrskou píseň k nepoznání! Pomohou ti k tomu rytmické slabiky, které vedou ruce bubeníků z orientu. V dílně si s lektorem Tomášem vyzkoušíš, jak se také lze učit na perkusní nástroje, dokonce i na indická tabla. Anežský klášter tak zažije propojení hudební tradice potulných pěvců Evropy a orientu!

Pro děti ve věku 7–10 let

lektoři: Tomáš Reindl, Barbora Kabátková

Pro multiinstrumentalistu a hudebního skladatele Tomáše bude zkušenost vedení dílny pro děti tak trochu nová, ale jeho nadšení, s jakým vypráví o indických potulných pěvcích Baulech, dokáže strhnout kohokoliv. Tomáš vystupuje s umělci jako Amit Chatterjee, Shahab Tolouie nebo orchestr BERG, a hlavně, s barokním orchestrem Collegium Marianum!

Druhý (nebo první?) pár očí zapálených pro středověké písně má také Bára. Umělecká vedoucí vokálního souboru Tiburtina Ensemble, hráčka na gotickou harfu a psaltérium, vynikající sopranistka. Úvodní odstavce jejího životopisu vždy zmiňují její zkušenost z Kühnova dětského sboru, odkud zřejmě pramení neodolatelná měkkost jejího hlasu a obrovská míra nadšení pro práci s dětmi.

Rozlušti záhadu léčivého elixíru ukrytého v útrobách Anežského kláštera! Gregoriánský chorál v hravém podání pod vedením ještě hravějšího Jiřího Hodiny.

Pro děti ve věku 7–10 let

lektor: Jiří Hodina

Jiří má vždy srdce na dlani a rád (si) hraje. Zpěv a gregoriánský chorál studoval v Praze i v Paříži. Je jedním ze zakládajících členů souboru Schola Gregoriana Pragensis, miluje starou hudbu, věnuje se aranžmá lidových písní, aktuálně v tříčlenné kapele Mantaban.

 

Hrát sólo je bezva, hrát v ansámblu je cool! Společně s lektorem Lukášem si vyzkoušíš hru v ansámblu, budou se hrát dva francouzské renesanční tance. Na konci dílny tvoje hra vyzve k tanci bezmála třicet malých tanečníků z dílny „Andělé a červíci“!

Cílem dílny je nazkoušet krátké renesanční tance v malém ansámblu, party přihlášeným účastníkům zašleme předem.

Dílna předpokládá, že dítě hraje alespoň 1 rok na hudební nástroj, který si přinese s sebou.

Dílna je vhodná pro nástroje:
dřevěné dechové i žesťové nástroje, smyčcové nástroje, kytara

Vhodnost dalších hudebních nástrojů s námi prosím konzultujte na monika@collegiummarianum.cz!

Pro děti ve věku 8–14 let

lektor: Lukáš Janko

Lukáš nadšeně otevírá svět staré hudby na letní škole ve Valticích již několik let, vede komorní ansámbly, orchestry i dětské sbory. Je učitelem hry na housle na ZUŠ v Náchodě. Děti vede precizně, ale hravě a živě, třímaje svoje housle neustále pod krkem.

Cito co? Citola! Středobodem téhle dílny bude hudba středověká. Lektor Ladislav tě naučí zahrát středověký tanec, vyzkoušíš si, jak zní roztodivné hudební nástroje (třeba právě citola), a společně s dalšími kolegy muzikanty vytvoříš atmosféru vpravdě středověké slavnosti.

Noty účastníkům rozešleme v předstihu, hrát se bude například ze sborníku Cantigas de Santa Maria.

Dílna předpokládá, že dítě hraje alespoň 1 rok na hudební nástroj, který si přinese s sebou.

Dílna je vhodná pro nástroje:
dřevěné a žesťové dechové nástroje, smyčcové nástroje, kytara

Vhodnost dalších hudebních nástrojů s námi prosím konzultujte na monika@collegiummarianum.cz!

Pro děti ve věku 8–14 let

lektor: Ladislav Horký

Láďa ovládá celou řadu hudebních nástrojů: dobové perkuse, zobcové flétny, barokní kytaru, violu da gamba nebo violu d'arco. Z jednohlasé melodie na dílnách vykouzlí středověký vícehlas jako mávnutím proutku. Svůj hudební entuziasmus rozdává jak ve vlastní autorské tvorbě, tak právě při práci s dětmi nejen v Jaroměři a v České Skalici.

Jeho video pozvánku najdete tady.

Drnk, drnk, drnk! Poznej zblízka libozvučné strunné nástroje roztodivných tvarů! Lektorka Barbora Kabátková do Anežského kláštera přinese citerky, harfičky, kantely i psaltéria. Dohromady snad 256 strun, na které si budeš moct zahrát. Naučíš se také zpívat středověkou písničku v záhadném jazyce a doprovodit svůj vlastní hlas.

Pro děti ve věku 8–14 let

lektorka: Barbora Kabátková

Bará má obrovský dar předávat svůj um i vědomosti s nadpozemským klidem. Pokud jste o jejím souboru Tiburtina Ensemble ještě neslyšeli, určite jej vyhledejte. Stejnou jiskru i laskavost budete moci zahlédnout na drnkací dílně.

1920x628_info_300dpi