COLLEGIUM DĚTEM

Piccoli 2020 – ZRUŠENO

Hudební a výtvarné dílny pro děti
a hravé dospělé

Akce byla z důvodu nařízení vlády zrušena.

25. 10. 2020 Hlavní program

24.–25. 10. 2020 Dvoudenní dílna s Janem Rokytou

Národní galerie Praha, Klášter sv. Anežky České
Anežská 12, Praha 1

 

IMPROVIZACE | téma 2020

Piccoli je jedinečný koncept dílen propojující výtvarné a hudební umění.

Společně s lektorem Národní galerie se sejdeme  u vybraného díla v expozici Anežského kláštera.

Poté se společně vydáme Anežským klášterem k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. 

Pozvání mezi lektory PICCOLI letos přijali také cimbalista Jan Rokyta a flétnistka Jana Semerádová.

 

Dílny probíhají v uvedený čas, je potřeba se na ně dopředu zaregistrovat, resp. koupit vstupenku.

Sedm umělecky zaměřených dílen, které pořádá Collegium Marianum.

V roce 2020 se PICCOLI konají ve spolupráci s Národní galerií Praha v prostorách Anežského kláštera. Společným tématem všech dílen je umění improvizace.

Dvě dílny jsou intrumentální a předpokládají schopnost hry na vlastní hudební nástroj, ostatní dílny nevyžadují předchozí hudební zkušenosti. 

Program je navržen tak, aby propojoval výtvarné a hudební umění. Každá dílna vychází z reálií spojených s prostory Anežského kláštera nebo s výtvarnými díly z depozitáře Národní galerie.

24. a 25. 10. 2020 Víkendová dílna s Janem Rokytou: Od pramenů k moři
25. 10. 2020 Hlavní program pro mladší publikum
v Klášteře sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1

Dílny probíhají v uvedený čas, je potřeba se na ně dopředu zaregistrovat, resp. koupit vstupenku.

Každá dílna začíná u vybraného díla v expozici Anežského kláštera a komentářem odborníka z lektorského oddělení Národní galerie. Poté se společně vydáme Anežským klášterem k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. Budeme společně hrát, zpívat i tančit!

Pět dílen je otevřeno všem dětem a rodičům bez ohledu na dřívější hudební zkušenosti. Dvě dílny předpokládají schopnost hrát na vlastní hudební nástroj.

Dílny začínají ve stanovený čas, je nutná rezervace předem a je důležité na dílnu dorazit včas.

Program je doplněný dvěma volně přístupnými výtvarnými dílnami, které jsou přístupné po celou dobu konání programu.

Program tvořivého festivalu je postaven tak, aby dětem ve věku od 3 do 16 let hravou formou přiblížil kulturu starších historických období.

Délka programu:
Dílny pro děti ve věku 3–5 let: 60 minut (z toho 20 minut v expozici NG)
Dílny pro děti ve věku 6–8 let: 90 minut (z toho 30 minut v expozici NG)
Dílny pro děti 8+: 180 minut (z toho 30 minut v expozici NG)
Dílna pro děti 11+: dvoudenní, viz harmonogram u popisu dílny

Dílny začínají v přesný čas a pro účast na dílně je nutná rezervace předem.

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Vstupné děti:

Dílny pro děti ve věku 3–5 let: 150 Kč za každou dílnu
Dílna pro děti ve věku 6–8 let: 200 Kč za každou dílnu
Dílna pro děti 8+: 250 Kč
Dvoudenní dílna pro děti 11+: 800 Kč

Na každou dílnu se kupují vstupenky zvlášť.

Vstupné dospělí: 50 Kč
Z hygienických důvodů je možné zakoupit vstupenku pouze pro jednu doprovodnou osobu. Cena vstupenek pro dospělé je jednotná: 50 Kč.

Vstupenky se prodávají na každou dílnu zvlášť prostřednictvím sítě GoOut.cz. Proklik ke koupi vstupenky najdete také v popisu dílen.

(Pra)rodiče, jste na dílnách vítáni! Na každé dílně budeme rádi i za Vaši aktivní účast. Letos můžeme umožnit vstup pouze jedné doprovodné osobě ke každé dětské vstupence. Děkujeme za pochopení.

Vstupné pro doprovodnou dospělou osobu je jednotné na všechny dílny: 50 Kč.

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Letos bohužel nabídku občerstvení zajišťovat nebudeme (z hygienických důvodů). Občerstvit se můžete svačinkou od maminky či tatínka cestou na dílnu nebo cestou domů. Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k aktuální situaci jsme snížili kapacity jednotlivých dílen na 15, respektive 20 dětí. Program je upraven tak, aby se ve stejný čas programu v Anežském klášteře účastnilo maximálně 100 osob, které se ale nebudou nacházet ve stejný čas na stejném místě.

Z hygienických důvodů letos nebudeme zajišťovat nabídku občerstvení. Není nad vlastní svačinky!

Návštěvník je povinen dodržovat mimořádná opatření přímo související s aktuální epidemiologickou situací a postupovat dle pokynů pořadatele. Doporučujeme, aby návštěvník zvážil svoji účast, necítí-li se zcela zdráv.

Akci pořádá Nadace Collegium Marianum
ve spolupráci s Národní galerií Praha.

Dílny PICCOLI se konají za laskavé podpory

blank  blank
blankblank

KONTAKT

INFORMACE O VSTUPENKÁCH A PROGRAMU
Tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
E-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

blankblankblank

 

3–5 letblank 6–8 letblank 8+blank 11+blank

Že se na cimbál dají hrát jen lidovky? Ale co tě nemá! Historie cimbálu je stará asi tak 2000 let, a tak je repertoár tohoto nástroje vskutku široký. Cimbál je nástroj mnoha barevných odstínů a dynamických možností, které si s Jardou vyzkoušíte.  

Začneme však v expozici Národní galerie u obrazů starých mistrů. I ticho hraje! O tom se přesvědčíš, až budeš hledat zvuky, kterými lze obraz rozehrát. A neboj, na pořádný humbuk dojde taky!

Pro děti ve věku 3–5 let

Lektorka: Jaroslav Kneisl 

Jarda je šťastným člověkem, neb se mu záliba stala povoláním. Hudba a cimbál je středobodem jeho zájmu. Je hudebním dramaturgem Českého rozhlasu, učitelem hry na cimbál, ředitelem Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí a samozřejmě také aktivním muzikantem. Jak se jednou s Jardou Kneislem potkáte, je možné, že zvuku a hře na cimbál zcela propadnete.

Dílna je hravým a živým atlasem rostlin. Na starých plátnech budeme hledat různé květiny a byliny a zjistíme, co měly v umění symbolizovat. I ti nejmenší mohou společně muzicírovat, i když ještě neznají písmena a noty. Lektorka Karolína tě zve do svého hudebního zahradnictví plného pestrobarevných květin (písniček) a léčivých bylinek (říkadel).

Pro děti ve věku 3–5 let

Lektorka: Karolína Řepová 

„S dětmi se pracuje dobře vždy a všude!“ Za tou větou stojí vše, čemu se Karolína s obrovskou láskou a nasazením věnuje: pedagožka hudební výchovy, sbormistryně přípravného oddělení Kühňátek a Dětského sboru Pražská kantiléna, lektorka orchestrů Česká filharmonie a FOK.

Hudební improvizace s předškolními dětmi? Na motivy staré hudby v kombinaci s jazzovými prvky? Kdo nezkusil, nepochopí. Nepřeháníme ani trochu, i když to zní trochu jako kouzla a magie. Čarovat s tebou a tvými (pra)rodiči bude energická lektorka Amálka. Předchozí hudební zkušenost není potřeba. Úvodní část v expozici Národní galerie se bude věnovat pravidlům a zvyklostem, které museli ctít středověcí malíři – i oni však měli jistý prostor pro improvizaci. 

Pro děti ve věku 3–5 let

Lektorka: Amálka K. Třebická 

„Tvorba je lidská přirozenost a možnosti hlasu, těla a fantazie jsou nekonečné.“ S lektorkou Amálkou, hudební skladatelkou, chansonierkou, improvizátorkou, autorkou vzdělávacích pořadů pro MŠ při FOK a Brněnské filharmonii, vždycky najdeš novou cestu a radost z tvorby rytmů, melodií i textů.

Co si budeme povídat, bez improvizace to není to správné muzicírování.  Kdo neokusil, nepochopí! Tentokrát na motivy staré hudby v kombinaci s jazzovými prvky. A že teprve sbíráš první hudební zkušenosti, nebo zatím jen po muzice pokukuješ? Tyhle starosti hoď za hlavu, předchozí hudební zkušenost není potřeba.

Úvodní část v expozici Národní galerie se bude věnovat pravidlům a zvyklostem, které museli ctít středověcí malíři – i oni však měli jistý prostor pro improvizaci.  

Pro děti ve věku 6–8 let

Lektorka: Amálka K. Třebická

„Tvorba je lidská přirozenost a možnosti hlasu, těla a fantazie jsou nekonečné.“ S lektorkou Amálkou, hudební skladatelkou, chansonierkou, improvizátorkou, autorkou vzdělávacích pořadů pro MŠ při FOK a Brněnské filharmonii, vždycky najdeš novou cestu a radost z tvorby rytmů, melodií i textů.

Příšera je divné zvíře! A labyrint chodeb Anežského kláštera je plný nástrah, tajemných postav, živočichů a tajemných bytostí. Život s příšerou není zrovna lehký, a tak tě lektorka Lída ukáže, jak s ní komunikovat a jak ji tak trochu převychovat. Vtipné pohybové aktivity v dílně plné nečekaných zvratů tě naučí: nebát se příšer ani hudby J. S. Bacha!

Pro děti ve věku 6–8 let

Lektorka: Ludmila Bajerová

Lída má krom jiného obrovský dramatický talent. Ten se odráží v originalitě a detailním zpracování jejích dílen. Nelze to popsat, dá se to jen zažít... Je mimo jiné pedagožkou HV, sbormistryní sborů L'Asenzio, Rozmarýnek a Slůňata. Je lektorkou České Orffovy společnosti, České filharmonie a vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF UK.

Popadni svůj hudební nástroj a vydej se svými novými spoluhráči na zábavnou cestu společného muzicírování. Hrát se bude podle not i bez nich. Pod vedením flétnistky Jany vznikne zbrusu nová hudební forma propojující starou a lidovou hudbu v originální suitě. Na konci tě čeká společné muzicírování s muzikanty z dílny Od pramenů k moři v kostele sv. Františka.

Ve výtvarných i hudebních dílech, která se nám mohou zdát na první pohled/poslech nepřístupná, budeme hledat střípky každodenního života a lidových prvků.

Pro děti ve věku 8+

lektorka: Jana Semerádová

Představovali jste si někdy, jak vypadá hudební badatel? Člověka hned napadne postarší osoba v haldách notového papíru. Flétnistka Jana tě vyvede z omylu! Charismatická badatelka připravila party určené dětem a bude s dětmi pracovat na dalším ze svých projektů, jejichž originalita vychází z propojení staré hudby, folkloru a worldmusic. S Janou se běžně můžete potkat na koncertech staré hudby v roli sólistky na flauto traverso ať už v České republice nebo na pódiích po celém světě. Je uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum, dramaturgyní MHF Letní slavnosti staré hudby a koncertního cyklu Barokní podvečery i lektorkou vyhledávaných mistrovských kurzů.

Dílna předpokládá, že dítě hraje alespoň 1 rok na hudební nástroj, který si přinese s sebou.

Dílna je vhodná pro nástroje:
dechové dřevěné i žesťové nástroje, smyčcové nástroje, kytara, harfa

Vhodnost dalších hudebních nástrojů s námi prosím konzultujte na monika@collegiummarianum.cz!

Tahle dílna je pozváním na víkend v Anežském klášteře. V sobotu nejprve strávíš hodinku mezi výtvarnými skvosty starých mistrů, ale i díly Mikuláše Medka, významného českého výtvarníka 20. století, pak už tě čekají tři hudební setkání s Jankem Rokytou. Cílem dílny je nazkoušet suitu složenou z balkánských a hanáckých lidových i umělých kousků. Naučíš se ozdobit jednoduchou melodii, měnit barvu zvuku svého nástroje i základy hudební improvizace.  

Na konec si zahraješ v kostele sv. Františka v Anežském klášteře společně s muzikanty z dílny Telemánnie.

lektor: Jan Rokyta

Věz, že kdyby dospělí hudebníci měli šanci se od Jana Rokyty víkend učit improvizaci, neváhali by ani chviličku. Je všestranně nadaným hudebníkem, který studoval hru na cimbál u nás i třeba v Holandsku. Vede nadžánrové uskupení Flair, je uměleckým ředitelem festivalu Musica Pura, můžeš ho slyšet i v rádiu jako redaktora nebo na koncertních pódiích jako člena významných zahraničních orchestrů.

60 minut v expozici,
90 minut dílna sobota dopoledne,
120 minut dílna sobota odpoledne,
120 minut dílna neděle dopoledne

Pro děti ve věku 11+

Dílna předpokládá, že dítě hraje alespoň 1 rok na hudební nástroj, který si přinese s sebou.

Dílna je vhodná pro nástroje:
dechové dřevěné i žesťové nástroje, smyčcové nástroje, kytara, harfa, cimbál

Vhodnost dalších hudebních nástrojů s námi prosím konzultujte na monika@collegiummarianum.cz!

Časový harmonogram
(vstupenky NELZE zakoupit na jednotlivé dílny)

Sobota
10.00–11.00 Návštěva expozice Národní galerie s výkladem lektora NG
11.00–12.30 Dílna I
14.00–16.00 Dílna II

Neděle
11.20–13.20 Dílna III
14.00 Společné muzicírování v kostele sv. Františka

1200x628_info