Hudba barokní Prahy II

2005

Hudba barokní Prahy II

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flauto traverso
COLLEGIUM MARIANUM
Helena ZEMANOVÁ, Cecilie VALTROVÁ | barokní housle
Vojtěch SEMERÁD | barokní viola
Hana FLEKOVÁ | violoncello
Luděk BRANÝ | kontrabas
Jan KREJČA | teorba
Pablo KORNFELD | varhanní pozitiv, cembalo
Julie BRANÁ | flauto traverso

 

Obsah

Šimon Brixi (1693 – 1735)
Graduale Pro Dominica Quinquagesimae proprium a moll
1. ,,Tu es Deus“

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Concerto V. F dur
(Horae pomeridianae op. 4, Praha 1720)
2. Largo
3. Allegro
4. Capriccio, Trio

Francesco Bartolomeo Conti (1682 – 1732)
Aria de la Madonna Santissima c moll
5. ,,O Virgo gratiosa“

František Ignác Antoní­n Tůma  (1704 – 1774)
Partita C dur
6. Intrada
7. Adagio
8. Menuet I, II
9. Bourlesque

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Aria V. G dur
(Harmonia duodecatometria ecclesiatica op. 1, Labaun, Praha 1716)
10. ,,Cor meum tibi dedo“

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Concerto III. B dur
(Horae pomeridianae op. 4, Labaun, Praha 1720)
11. Largo
12. Allegro
13. Largo
14. Allegro

Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Aria II. c moll
(Harmonia duodecatometria ecclesiatica op. 1, Labaun, Praha 1716)
15. ,,Ubi Jesu“

Antoní­n Reichenauer (1694? – 1730)
Concerto B dur
16. Adagio
17. Fuga, Allegro
18. Siciliana
19. Vivace

Antonín Reichenauer (1694? – 1730)
Aria de Adventu F dur
20. ,,Ó coeli, rorate“

Johann Friedrich Fasch (1688 – 1758)
Concerto D dur
21. Allegro
22. Andante
23. Allegro

 

Titul je již rozebrán.

Nahráno v září 2005 v kostele Panny Marie Královny Andělů, Klášter kapucínů v Praze.
Zvláštní poděkování patří Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.
Disk_Hudba_barokní_Prahy_2_2005_2

Nejbližší koncerty