Jan Dismas Zelenka | Sepolcri

2011

Jan Dismas Zelenka | Sepolcri

blank

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
Musica ad Sepulchrum Domini:
Immisit Dominus pestilentiam (ZWV 58, 1709)
Attendite et videte (ZWV 59, 1712)
Deus, dux fortissime (ZWV 60, 1716)

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
David ERLER | alt
Tobias HUNGER | tenor
Tomáš KRÁL | bas
&
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí

­

Jana Dismase Zelenku, nejvýraznější osobnost českého hudebního baroka, už dnes není třeba představovat. Jeho tvorba spojená s Prahou však stále uniká naší pozornosti. Neprávem. Tři sepolkra (kantáty určené k provozování na Velký pátek u Božího hrobu) obsahují Zelenkovu nejranější dochovanou hudbu; jsou to však již osobitá díla vykazující všechny znaky skladatelova nanejvýš pozoruhodného kompozičního stylu. Skladby byly určeny pražskému Klementinu, nejstarší jezuitské koleji v Čechách, a jedinečným způsobem dokládají bohatý hudební provoz v kostele Nejsvětějšího Salvátora, který patřil k nejvýznamnějším místům na pomyslné „hudební mapě“ barokní Prahy. Zelenka osobně řídil roku 1709 v tomto kostele provedení prvního sepolkra. Premiérové nahrávky tří kantát se o tři století později (v kostele nacházejícím se na opačném konci Karlova mostu) společně se čtveřicí vynikajících sólistů ujal soubor Collegium Marianum, jeden z nejlepších českých i evropských barokních ansámblů.

 

 

,,Bezpochyby jde o jeden z nejvýznamnějších uměleckých počinů vydavatelství Supraphon za několik posledních let; tuto nahrávku by si neměl nechat ují­t žádný zájemce o Zelenkovo dílo.“

Michaela Freemanová, prosinec 2011, Harmonie

Disk_Zelenka_Sepolcri

Nejbližší koncerty