Jiránek | Koncerty a sinfonie

2010

Jiránek | Koncerty a sinfonie

blank   blank

Sergio AZZOLINI | barokní hoboj
Marina KATARŽNOVA
| barokní housle
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flauto traverso

COLLEGIUM MARIANUM
L. TORGERSEN, V. SEMERÁD, M. ŠTILLEROVÁ, M. MALÁ, M. KALISTA | housle
Veronika JÍCHOVÁ | viola
Hana FLEKOVÁ | violoncello

Lukáš VERNER | kontrabas
Sebastian KNEBEL | cembalo
Sergio AZZOLINI | fagot

 

Ještě dnes se před našima očima – a především pro naše uši – otevírají stále nové kapitoly z historie bohatého hudebního života barokní Prahy. O osobnosti Františka Jiránka, skladatele a houslisty v pražské kapele hraběte Morzina, donedávna tušilo jen několik nejzasvěcenějších. Teď poprvé se pro všechny milovníky staré hudby otevírá možnost poslechnout si reprezentativní výběr z jeho virtuosních koncertů.

Na první poslech je zde zřejmá vivaldiovská inspirace (propojená ovšem s výraznými prvky české muzikality) – nikoli náhodou; Jiránek byl svým zaměstnavatelem poslán na studia do Benátek, kde byl jeho učitelem nejspíš sám Antonio Vivaldi, v té době Morzinův „maestro di musica in Italia“. Později našel Jiránek své působiště v Drážďanech, kde byla jeho další tvorba postupně formována galantním stylem a nastupujícím klasicismem. Světové premiéry Jiránkových virtuosních koncertů se ujali vynikající sólisté v čele s „kouzelníkem“ svého nástroje, fagotistou Sergiem Azzolinim. Společně se souborem Collegium Marianum pod vedením flétnistky Jany Semerádové s plným nasazením vdechli Jiránkovi nový život, který si tento znovu objevovaný skladatel rozhodně zaslouží.

 

Recenze

Luboš Stehlík, leden 2011, Harmonie

,,Potěšení z hudby Františka Jiránka je však o to větší­, že se jedná o špičkovou nahrávku. Všichni tři sólisté jsou skutečnými mistry svých barokních nástrojů. Přesto musí­m zvlášť ocenit tónové kvality Jany Semerádové (viz lahodné Adagio Koncertu G dur). Perlami jsou v mých uších také úvodní­ věta Fagotového koncertu g moll, Allegro Houslového koncertu d moll a Allegro assai Sinfonie F dur. Vysoké hodnocení je tedy oceněním nejen dramaturgické objevnosti projektu, ale i interpretační úrovně sólistů i celého souboru.“

Nahráno ve dnech 23.-25. července 2010 v kostele Panny Marie Královny Andělů, Klášter kapucínů v Praze.
Zvláštní poděkování patří Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.
Hudební režie: Jiří Gemrot, mistr zvuku: Miroslav Mareš. Říjen 2010, SU 4002-2
Disk_Jiránek_2010

Nejbližší koncerty