Rorate coeli

2010

Rorate coeli

V. K. H. Rovenský, A. Reichenauer, J. D. Zelenka, J. F. Fasch, A. Caldara

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
Kamila ŠEVČÍKOVÁ
| alt
Marián KREJČÍK | baryton
Tomáš KRÁL | bas

Radek REJŠEK | Loretánská zvonkohra

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí

 

V bohatém hudebním životě Prahy první poloviny 18. století představovala doba adventní a vánoční svébytnou kapitolu.

Specifický repertoár spoluutvářela nejen samotná témata tohoto liturgického období (včetně výrazného prvku mariánské úcty), ale například i vlastní liturgické a hudební formy. V písních i figurální hudbě se tu najednou ozývala vedle latiny i čeština a do hudby pronikaly prvky lidové zbožnosti a kultury. Ty jsou nejslyšitelnější v písních Holana Rovenského s okouzlující poetikou adventní a vánoční doby. Pražské notové archivy však skrývají i celou řadu skladeb sofistikovanějších forem, ať již pocházejí od skladatelů v Praze působících (A. Reichenauer, J. F. Fasch) či jde o díla importovaná (Caldara, opisy skladeb J. D. Zelenky působícího v Drážďanech apod.).

­

Recenze

Petr Veber, prosinec 2009, Harmonie

,,Collegium Marianum, soubor, který získal v tuzemsku, zejména v Praze, vynikají­cí renomé jak interpretací­, tak organizační­mi podněty, se tu představuje jako špičkové mezinárodní sdružení­, hraje čistě, klidně, muzikálně, a naví­c si umí­ přizvat pěvce na odpoví­dají­cí­ úrovni. Nejví­ce se ozývá přirozeně vedený hlas sopranistky Hany Blažíkové, i baryton Tomáše Krále, podobně prostý, případně alt Kamily Ševčíkové a jednou i baryton Mariána Krejčí­ka. Pří­stup k interpretované hudbě je veden poučeností­ v dobové interpretační praxi uměřeně, takový je i celkový výraz většiny čísel, k nimž patří neokázalý zvuk, výrazová prostota a vědomí o jejich určení­ – nikoli nezávazný univerzální­ koncertní projev, ale citlivý osobní vklad.“

 

Nahráno v červnu roku 2003 a květnu 2009 v kostele Panny Marie Andělské, Kapucínský klášter v Praze.
Zvláštní poděkování patří Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.
Říjen 2010, SU 4002-2
Rorate-coeli

Nejbližší koncerty