Sólo pro krále

2012

Sólo pro krále

J. S. Bach, C. P. E. Bach, J. J. Quantz, F. Benda, J. P. Kirnberger

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
Lenka TORGERSEN | barokní housle
Bertrand CUILLER | cembalo
Hana FLEKOVÁ| violoncello

 

Jako má Francie svého Ludvíka XIV., má Německo Fridricha II. (1712-1786); jeho vášnivá láska k hudbě (i přes velkou nevoli jeho otce, který z něj chtěl mít silného panovníka a vojevůdce) dalarozkvést mnoha překrásným květům galantního stylu. Touhu naučit se hře na flétnu ve Fridrichovi probudilo setkání s virtuózem J. J. Quantzem. Král se obklopil předními hudebníky své doby; v jehokapele najdeme cembalistu C. Ph. E. Bacha, fenomenálního českého houslistu F. Bendu či J. Ph. Kirnbergera, žáka J. S. Bacha. Setkání samotného Bacha s pruským králem pak dalo vzniknout slavné Hudební obětině.

Kouzlo „galantního stylu“ barokní flétnistky Jany Semerádové už dávno překročilo hranice zemí koruny české; žačka Wilberta Hazelzeta vystupuje s úspěchem na prestižních evropských festivalech jako sólistka i se svým souborem Collegium Marianum. Prostřednictvím její kouzelné flétny jste zváni na hudební slavnost na zámku v Postupimi s největšími hudebníky doby krále Fridricha.

Recenze

Rémy Martin, www.remy-martin.cz, 27.11.2013

,,To, jak hudebníci hrají­, je v podstatě geniální­. Vzniklo album světové úrovně a to ne v tom smyslu, že splňuje nejvyšší standardy světovosti. Ono je spíše určuje. Noblesa spojená s dokonalou intonací a perfektním podáním­ detailů spojuje dva protichůdné požadavky. Nahrávku lze poslouchat jako smysly oblažují­cí celek, ale zároveň tento celek obsahuje naprosto čitelně veškeré nuance.

Z geniálních muzikantek však Semerádová ještě něčí­m vyčnívá. Pokusí­m se slovy popsat, co mám na mysli. Ona totiž na flétnu nejen hraje, ale také mluví­. A to téměř doslova. Hra Semerádové má tak neskutečně jemný a detailní­ průběh, že se skutečně dá její hra definovat jako řeč.“

 

 

Rozhovor s uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum Janou Semerádovou

Disk_Soloprokrale_2012

Nejbližší koncerty