20220801_LSSH_Los-caminos_1800px_Petr-Chodura_09_Podporte-nas

PODPOŘTE
NAŠI ČINNOST

Podpora aktivit nadace, MHF Letní slavnosti staré hudby, koncertního cyklu Barokní podvečery a souboru Collegium Marianum.

 
Klub-collegium_ilustracni_logo

KLUB
COLLEGIUM

Mecenášský klub
souboru Collegium Marianum

Klub Collegium spojuje přátele a podporovatele hudby, kteří nám pomáhají uvádět špičkové koncertní a vzdělávací projekty:

  • MHF Letní slavnosti staré hudby
  • cyklus koncertů Barokní podvečery
  • mezinárodní kurzy Akademie Versailles
  • hudební dílny pro děti a rodiče PICCOLI

Klub Collegium nabízí svým členům mnoho benefitů.

20181009_BP_Mir-na-Parnasu_Petr-Kadlec_12

PODPORUJEME
UMĚLCE

Podpora profesionálních umělců,
kteří se specializují na interpretaci staré hudby

 
20190322_Akademie-Versailles_Petra-Hajska_147

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
MLADÝCH HUDEBNÍKŮ

Podpora studentů a absolventů konzervatoří a vysokých hudebních škol

 

Nadace Collegium Marianum
Vodičkova 700/32, 110 00  Praha 1
IČ: 44850981
číslo účtu: 1937884399/0800
datová schránka: fxi3u6k

Kontakt
Martina Müllerová, administrátorka nadace
nadace@collegiummarianum.cz
tel.: 731 448 346

Správní rada nadace posuzuje žádosti o příspěvky individuálně, výběrová řízení nejsou vypisována. Pro podrobnosti o podmínkách udělování nadačních příspěvků prosím kontaktujte administrátora nadace

Nadace Collegium Marianum byla založena v roce 1991 za účelem rozvoje křesťanských duchovních hodnot a kultury, rozvoje vzdělávání a vědy v oborech uměleckých, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních památek a tradic.

Aktivity nadace se soustřeďují zejména na podporu umělců a studentů v oblasti interpretace staré hudby a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Důraz je kladen na vzdělávací aktivity pro mladé hudebníky (mezinárodní workshopy a mistrovské kurzy) a pro děti a rodiče (hudební, taneční a výtvarné dílny a hudebně-dramatická pásma zaměřená na lidové tradice a obyčeje).

Ve všech programech je tematizován vztah k místu, kde se aktivity konají, účastníci jsou vedeni k jeho poznání a respektu k jeho historii.

Nadace spolupracuje s pořadateli vzdělávacích a kulturních akcí na realizaci například Akademie Versailles, mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby nebo cyklu koncertů staré hudby Barokní podvečery a dalších akcí.

Nadace se též dlouhodobě věnuje oblasti ochrany životního prostředí především péčí o zachování krajiny, kultivování městského prostředí a obnovu tradičního sadovnictví.