Klub-collegium_ilustracni_logo

KLUB
COLLEGIUM

Mecenášský klub
souboru Collegium Marianum

Klub Collegium spojuje přátele a podporovatele hudby, kteří nám pomáhají uvádět špičkové koncertní a vzdělávací projekty:

  • MHF Letní slavnosti staré hudby
  • cyklus koncertů Barokní podvečery
  • mezinárodní kurzy Akademie Versailles
  • hudební dílny pro děti a rodiče PICCOLI

Klub Collegium nabízí svým členům
mnoho benefitů.

 

20181009_BP_Mir-na-Parnasu_Petr-Kadlec_12

PODPORUJEME
UMĚLCE

Podpora profesionálních umělců,
kteří se specializují na interpretaci staré hudby

Podpora koncertní činnosti členů souboru Collegium Marianum v ČR a v zahraničí.

O podporu formou nadačního příspěvku mohou žádat i další výkonní umělci. Rozhodujícím kritériem je vztah projektu k rozvoji oboru staré hudby.

 
20190322_Akademie-Versailles_Petra-Hajska_147

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
MLADÝCH HUDEBNÍKŮ

Podpora studentů a absolventů konzervatoří
a vysokých hudebních škol

Podpora je poskytována
formou nadačních příspěvků na

  • řádné studium v oboru historické interpretace
  • mistrovské kurzy nebo individuální lekce v oboru historické interpretace
  • pořízení či zapůjčení hudebního nástroje.
 

Nadace Collegium Marianum
Vodičkova 700/32, 110 00  Praha 1
IČ: 44850981
číslo účtu: 1937884399/0800

Kontakt
Martina Müllerová, administrátorka nadace
nadace@collegiummarianum.cz
tel.: 731 448 346

Správní rada nadace posuzuje žádosti o příspěvky individuálně, výběrová řízení nejsou vypisována. Pro podrobnosti o podmínkách udělování nadačních příspěvků prosím kontaktujte administrátora nadace

Nadace Collegium Marianum byla založena v roce 1991 za účelem rozvoje křesťanských duchovních hodnot a kultury, rozvoje vzdělávání a vědy v oborech uměleckých, ochrany životního prostředí a ochrany kulturních památek a tradic.

Aktivity nadace se soustřeďují zejména na podporu umělců a studentů v oblasti interpretace staré hudby a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Důraz je kladen na vzdělávací aktivity pro mladé hudebníky (mezinárodní workshopy a mistrovské kurzy) a pro děti a rodiče (hudební, taneční a výtvarné dílny a hudebně-dramatická pásma zaměřená na lidové tradice a obyčeje).

Ve všech programech je tematizován vztah k místu, kde se aktivity konají, účastníci jsou vedeni k jeho poznání a respektu k jeho historii.

Nadace je spolupořadatelem četných kulturních akcí jako jsou například mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby nebo cyklus koncertů staré hudby Barokní podvečery.

Nadace se též dlouhodobě věnuje oblasti ochrany životního prostředí především péčí o zachování krajiny, kultivování městského prostředí a obnovu tradičního sadovnictví.