Antonio Vivaldi
a jeho současníci v novodobé světové premiéře

10. 10. 2021 | 17:00

Antonio Vivaldi
a jeho současníci v novodobé světové premiéře

10. 10. 2021 | 17:00

Kostel Navštívení Panny Marie, Břeclav

Antonio Vivaldi (1678–1741)
In furore iustissmae irae RV 626
Sonata a quattro C dur RV 801/RV Anh. 66
„Eja voce sonora laeti cantate“ RV Anh 59.29 (novodobá světová premiéra)
Koncert pro flétnu d moll RV 431a „Il Gran Mogol“

Antonio Caldara (1670–1736)
„Quell’usignuolo tempra il suo duolo“, oratorium Santa Ferma

František Jiránek (1698–1778)
Koncert C dur pro hoboj, smyčce a basso continuo v úpravě pro barokní příčnou flétnu
(novodobá světová premiéra)

Antonio Vivaldi
Salve Regina F dur RV 617

Patricia JANEČKOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí

Lednicko-valtický hudební festival
web pořadatele