Boemo furioso

29. 9. 2019 | 19:00

Boemo furioso

Nově objevená virtuózní díla Františka Jiránka ve stylu Antonia Vivaldiho

29. 9. 2019 | 19:00

The Model, Sligo

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Antonín Reichenauer (c.1694–1730)
Jan Josef Ignác Brentner (1689 – 1742)
Johann Joachim Quantz (1697–1673)
Johann Georg Orschler (1698–1770)

Miriam KACZOR | flauto traverso
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flauto traverso

 

Sligo Festival of Baroque Music

web pořadatele