Koncert pro Krále Slunce

17. 4. 2021 | 17:00

Koncert pro Krále Slunce

17. 4. 2021 | 17:00

Trojice královských hudebníků Ludvíka XIV., Hotteterre, Marais a Visée, a odlesk francouzského flétnové a gambového umění v Telemannových triích

Jacques Martin Hotteterre řečený „Říman“
Pourquoy doux rossignols
Rocher, je ne veux point
(ze sbírky ornamentovaných airs et brunettes pro flétnu sólo)

Marin Marais
Suite a moll ze 3. knihy pro violu da gamba a continuo
Fantaisie, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Menuet+Autre, Prelude, Gavotte

Robert de Visée
Suita d moll pro teorbu sólo
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue

Jacques Morel
Chaconne en trio

Georg Philipp Telemann
Trio c moll pro flétnu, violu da gamba a continuo

Arcangello Corelli
Sonata XI D dur pro violu da gamba a continuo
Preludio, Allegro, Adagio, Vivace, Gavotta

Georg Philipp Telemann
Trio g moll pro flétnu, violu da gamba a continuo

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
Hana FLEKOVÁ | viola da gamba
Jan KREJČA | teorba