Mezi Prahou a Padovou

16. 9. 2020 | 19:30

Mezi Prahou a Padovou

B. M. Černohorský a jeho čeští a italští následovníci

16. 9. 2020 | 19:30

Strahovský klášter, Praha
Náhradní termín koncertu 29. 4. 2020.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

A. Vivaldi, B. M. Černohorský, G. Tartini, F. I. A. Tůma, G. B. Platti, F. A. Vallotti

Patricia JANEČKOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso, umělecká vedoucí

 

Barokní podvečery

web pořadatele