Piccoli 2020

25. 10. 2020 | 10:00

Piccoli 2020

25. 10. 2020 | 10:00

Anežský klášter, Anežská 12, Praha 1
Akce zrušena

Hudební a výtvarné dílny pro děti a hravé dospělé

 
Sedm umělecky zaměřených dílen, které pořádá Collegium Marianum ve spolupráci s Národní galerií Praha v prostorách Anežského kláštera. Společným tématem všech dílen je umění improvizace.

Program je navržen tak, aby propojoval výtvarné a hudební umění. Každá dílna vychází z reálií spojených s prostory Anežského kláštera nebo s výtvarnými díly z depozitáře Národní galerie.

Lektoři hudebních dílen:
Jan ROKYTA
Jana SEMERÁDOVÁ
Karolín ŘEPOVÁ
Ludmila BAJEROVÁ
Amálka TŘEBICKÁ
Jaroslav KNEISL

 

Více informací