Zámecký koncert v Náměšti nad Oslavou

21. 9. 2019 | 17:00

Zámecký koncert v Náměšti nad Oslavou

21. 9. 2019 | 17:00

Johann Sebastian Bach

Suite h moll BWV

„Ei! Wie schmeckt der Coffee süsse“ z tzv. Kávové kantáty Schweigt stille, plaudert nicht, BWV 211

Árie „Unser trefflicher, lieber Kammerherr“ z tzv. Selské kantáty Mer hahn en neue Oberkeet, BWV 212

„Jauchzet Gott in alle Landen“, BWV 51 – Kantáta pro soprán, clarinu, smyčce a continuo

František Jiránek

Concerto in D pro flétnu a orchestr

 

Kristýna VYLÍČILOVÁ | soprán

Jaroslav ROUČEK | clarina

COLLEGIUM MARIANUM

Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flauto traverso

 

web pořadatele