L’Arte del violino ONLINE

L’Arte del violino ONLINE

Virtuózní houslové sonáty a triové sonáty
 
Záznam koncertu 10. 11. 2020 bez účasti publika je k dispozici online.
 
Lenka TORGERSEN | barokní housle
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
Hana FLEKOVÁ | barokní violoncello
Marek ČERMÁK | cembalo
Jan KREJČA | teorba
COLLEGIUM MARIANUM
 

 

blank