Letním slavnostem staré hudby budou vládnout múzy

Zveřejnění programu & zahájení prodeje vstupenek
Múzy 2023

18. 7. – 8. 8. 2023

Letní slavnosti staré hudby

MUSAE

24. ročníku MHF Letní slavnosti staré hudby budou vládnout MÚZY – ušlechtilé, krásné a vševědoucí Diovy dcery, které proslulým polibkem na čelo vdechují umělcům nápady a tvůrčí elán. Inspirace bájnými mytologickými příběhy je pro hudbu období renesance a baroka nesmírně důležitá. „Magická sedmička“ festivalových projektů proto představí rozmanitost inspirací bohyněmi múzických umění a v širším pojetí řeckou mytologií v tvorbě evropských skladatelů 16. až 18. století. Na koncertech se setkáme například s Polyhymnií, Erató, Terpsichoré, Úranií či Euterpé, ale i s bohem Apollónem a bájným pěvcem Orfeem. A vypravíme se až na samotný Parnas!

Letní slavnosti staré hudby oživují v prázdninové Praze hudbu historických stylových období a představují ji v nápaditých a neotřelých souvislostech. Nezaměnitelná atmosféra pražských paláců, kostelů a klášterů pak dodává špičkovým uměleckým výkonům mimořádně autentický charakter. Ze široké palety světových souborů a interpretů staré hudby, kteří přijali pozvání festivalu a „políbeni múzou“ zavítají do Prahy předvést svůj um a polahodit uším i očím diváků, vybírá a doporučuje ředitelka festivalu Josefína Knoblochová.

Čtěte zde

Polyhymnia

POLYHYMNIA

18. 7. | 20.00
Emauzské opatství

ENSEMBLE POLYHARMONIQUE

Duchovní madrigaly a koncerty v Benátkách a za Alpami

Koupit vstupenky

Erato a Caritas

ERATÓ & CARITAS

24. 7. | 20.00
Zámek Troja

Hannah MORRISON
HATHOR CONSORT

Podoby lásky v italské raně barokní hudbě

Koupit vstupenky

Hudební Parnas

HUDEBNÍ PARNAS

27. 7. | 19.00
Strahovský klášter

Christine SCHORNSHEIM
Hille PERL
Michael FREIMUTH

Múzické inspirace ve virtuózních suitách à la française

Koupit vstupenky

Terpsichoré

TERPSICHORÉ

29. 7. | 19.00
Vzlet

CRACOVIA DANZA
CAPELLA ORNAMENTATA

Renesanční maškarní ples na polském královském dvoře

Koupit vstupenky

Euterpé

EUTERPÉ

31. 7. | 20.00
Zámek Troja

CANTORÍA

Žertovné i dramatické příběhy ve španělských písních

Koupit vstupenky

Concerto dApollo

CONCERTO
D’APOLLO

3. 8. | 19.00
Strahovský klášter

Alessandro TAMPIERI
Valeria MONTANARI

Mytologické postavy v italských houslových sonátách

Koupit vstupenky

Canto di Orfeo

CANTO D’ORFEO
Bájný pěvec v barokních operách

8. 8. | 19.30
Kostel sv. Šimona a Judy

Delphine GALOU – alt

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ – flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka TORGERSEN – koncertní mistr

Slavnostní zakončení múzického ročníku ovládne působivý témbr francouzské altistky Delphine Galou, „celebrity“ světa barokní hudby, a interpretační mistrovství rezidenčního souboru festivalu Collegium Marianum pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové. V programu sestaveném z árií a ouvertur pocházejících z barokních oper A. Vivaldiho, Ch. W. Glucka, J. J. Fuxe či C. H. Grauna ožije nesmrtelný příběh Orfeovy lásky k jeho milované Eurydice.

Koupit vstupenky

FESTIVALOVÉ CENTRUM
GALERIE 1, Štěpánská 47, Praha 1

Otevírací doba
každou středu 10.00–18.00
21. 6. a 5. 7. je pokladna uzavřena

Kontakt
tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
email: vstupenky@collegiummarianum.cz

Letní slavnosti staré hudby

WWW.LETNISLAVNOSTI.CZ

blank
blank
blank
blank

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů zde.
Tuto zprávu jsme Vám zaslali na základě oprávněného zájmu správce nebo Vámi uděleného souhlasu
k odběru aktualit při nákupu či registraci na některé z našich webových stránek.

Pokud si nadále nepřejete dostávat informace o našich koncertech, můžete se odhlásit zde.