Collegium Vám hraje stále!

Podporujeme-umelce_2

Sledujte nás a objevujte svět barokní hudby v nových souvislostech!

Uvádíme zbrusu nová videa a nejpozoruhodnější kousky z diskografie Collegia Mariana.

Johann Sebastian Bach | Kantáta Ich habe genug (Schlummert ein)

„Usněte, vy unavené oči, zavřete se lehce a blaženě...“ zpívá Hana Blažíková s opravdovou něhou a pokorou. Dokonalá čistota a hebkost jejího hlasu ještě více prohlubují majestátní atmosféru slavné kantáty z roku 1727, kdy Bach působil jako svatotomášský kantor v Lipsku.

Přinášíme Vám záznam této skladby, jak zazněla na Svatováclavském hudebním festivalu 8. 9. 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Michálkovicích.

Johann Sebastian Bach | Kantáta „Ich habe genug“, BWV 82a
Aria: Schlummert ein, ihr matten Augen

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flétna
Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán

Usněte, vy unavené oči,
zavřete se lehce a blaženě.
Světe, nezůstávám tu již více;
přece již na tobě nemám žádnou účast
která by mohla být duši k užitku.
Zde musím třít bídu.
Ale tam, tam uzřím
sladký pokoj, tichý klid.

Schlummert ein, ihr matten Augen,
fallet sanft und selig zu!
Welt, ich bleibe nicht mehr hier,
hab ich doch kein Teil an dir,
das der Seele könnte taugen.
Hier muß ich das Elend bauen,
aber dort, dort werd ich schauen
süßen Friede, stille Ruh.

  1. Antonín Reichenauer | Kvartet g moll (Adagio) Collegium Marianum 3:04

Antonín Reichenauer | Kvartet g moll (Adagio)

17. března 1730 zemřel v Jindřichově Hradci teprve šestatřicetiletý Antonín Reichenauer, jeden z dvorních skladatelů hraběte Morzina. Život tohoto českého komponisty je obestřen značnou dávkou tajemství, neboť o něm víme tak málo…

Jeho pozoruhodné dílo se však dochovalo nejen v českých, ale též zahraničních archivech, a o velké oblíbenosti Reichenauerových děl svědčí četné poznámky o jejich provozování na pražských kůrech zejména ve druhé polovině 18. století.

Potěšte se jeho něžným Adagiem plným křehkého citu!

COLLEGIUM MARIANUM
Lenka TORGERSEN | barokní housle
Ilze GRUDULE | barokní violoncello
Sergio AZZOLINI | fagot

Claudio Monteverdi | Missa In illo tempore | Sanctus

Když se Claudio Monteverdi ucházel o prestižní místo kapelníka chrámu sv. Marka v Benátkách, potřeboval světu i svým budoucím zaměstnavatelům ukázat, že mistrně ovládá nejen nastupující raně barokní styl, ale také tradiční renesanční vokální kontrapunkt – prima prattica. Využil moteto Nicolase Gomberta In illo tempore („Za onoho času…“) a na jeho základě zkomponoval šestihlasou mši, která vyšla roku 1610 ve stejné sbírce jako věhlasné Mariánské nešpory.

Poslechněte si Sanctus z Monteverdiho skladatelské „vizitky“, jak zaznělo 1. října 2020 v kostele Matky Boží před Týnem v Praze.

CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | tenor, artistic director

  1. František Jiránek | Koncert G dur (Allegro) Collegium Marianum | Sergio Azzolini 2:59

František Jiránek | Koncert G dur (Allegro)

4. dne měsíce března mívali členové morzinské dvorní kapely jistě napilno. Vždyť právě v tento den slavil narozeniny jejich zaměstnavatel, štědrý mecenáš a podporovatel nejen hudebního umění Václav Humbert hrabě z Morzinu!

Tento český šlechtic si vybíral nejlepší umělce své doby – Santiniho, Brokoffa, Reichenauera, Vivaldiho…

Mezi gratulanty k jeho 346. narozeninám nechybí ani František Jiránek, skvělý skladatel a houslista z Lomnice nad Popelkou, kterého právě hrabě Morzin poslal na tříletý studijní pobyt do Itálie. Posuďte sami, jak dobře se vyučil!

Poslední sólo a závěrečný ritornel třetí věty Koncertu G dur zrekonstruoval fagotový mág Sergio Azzolini.

  1. Lupus Hellinck | In te, Domine, speravi Cappella Mariana 6:25

Lupus Hellinck | In te, Domine, speravi

CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí

Žalm 31 je podivuhodným vyjádřením upřímné, niterné a ryzí snahy probojovat se jakoukoli strastiplnou či beznadějnou situací.

Lidské trápení a pochybnosti bytostně patří k životu; na konci těžkého, ale poctivého boje však budeme odměněni nesmírnou nadějí.

Kajícný žalm vlámského skladatele Lupuse Hellincka, který zkomponoval během svého pobytu na ferrarském dvoře, se dochoval ve vzácné rokycanské hudební sbírce.

In te, Domine, speravi,
non confundar in aeternum;
in justitia tua libera me.
Inclina ad me aurem tuam,
accelera ut eruas me.

Esto mihi in Deum protectorem,
et in domum refugii,
ut salvum me facias.

Quoniam fortitudo mea
et refugium meum es tu;
et propter nomen tuum
deduces me et enutries me.

Educes me de laqueo
hoc quem absconderunt mihi,
quoniam tu es protector meus.

In manus tuas commendo
spiritum meum;
redemisti me,
Domine Deus veritatis.

Hospodine, utíkám se k tobě,
kéž nejsem na věky zahanben;
pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!
Skloň ke mně své ucho,
pospěš, vysvoboď mě.

Buď mi skálou záštitnou,
buď Opevněným domem
pro mou spásu.

Tys můj skalní štít
a pevná tvrz má;
veď mě pro své jméno
a doveď mě k cíli.

Vyvleč mě z té sítě,
již mi nastražili,
vždyť jsi záštita má.

Svého ducha kladu
do tvých rukou;
vykoupils mě,
Hospodine, Bože pravý.

Adam Václav Michna z Otradovic | Svaté lásky labyrinth

„Právě jsem v labyrinthu, v zmateným labyrinthu,“ zpívá Hana Blažíková v nadčasové písni českého barokního básníka a skladatele.

Poslechněte si celou skladbu s nadějeplným poselstvím, která coby přídavek zazněla 6. 8. 2020 v kostele sv. Šimona a Judy na festivalu Letní slavnosti staré hudby.

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán, harfa

COLLEGIUM MARIANUM

Hudební režie | Markéta Janáčková
Zvuk | Jakub Hadraba
Fotografie | Petra Hajská

Ach, ach, nevím kudy kam,
ach, točím se sem i tam,
má lásko, ó Kriste můj!
Právě jsem v labyrinthu,
v zmateným labyrinthu.
Má lásko, ó Kriste můj!

Kdož mne z něho vyvede
a ku Kristu přivede?
Má lásko, ó Kriste můj!
Buď, lásko, Ariadna,
s nitičkou Ariadna!
Má lásko, ó Kriste můj!

Vítězství, již vítězství!
Nabyl sem velké štěstí.
Má lásko, ó Kriste můj!
Z labyrinthu jsem vyšel
a k mému Kristu přišel.
Má lásko, ó Kriste můj!

Česká mariánská muzika, Praha 1647