Collegium Vám hraje stále!

Podporujeme-umelce_2

Sledujte nás a objevujte svět barokní hudby v nových souvislostech!

Uvádíme zbrusu nová videa a nejpozoruhodnější kousky z diskografie Collegia Mariana.

Taneční improvizace na Telemannovu Fantasii d moll č. 3

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
Alice PETIT | taneční improvizace

Georg Philippe Telemann: Fantasie d moll, TWV 40:7, Spirituoso

Taneční improvizace na Telemannovu Fantasii d moll č. 2

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
Alice PETIT | taneční improvizace

Georg Philippe Telemann: Fantasie d moll, TWV 40:7, Allegro

Taneční improvizace na Telemannovu Fantasii d moll

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
Alice PETIT | taneční improvizace

Georg Philippe Telemann: Fantasie d moll, TWV 40:7, Dolce

Naslouchejte s námi půvabným příběhům, jejichž poselství je platné i dnes!

Vychutnejte si čtyři La Fontainovy bajky v podání skvělého Jiřího Lábuse s ochutnávkami z Telemannových Pařížských kvartetů.

https://youtu.be/hfsN-95JaJI

Jiří Lábus – recitace

Collegium Marianum

Telemann, La Fontaine | Tircis a Amaranta

Kterak láska poznává se? To sladká muka jsou…

La Fontaine tepe nedokonalosti lidské povahy a nešvary dobové společnosti. Přitom jeho vlastní život byl jednou velkou vlnou pohoršení a nemravností. Snad si za své chyby mohl sám, snad měl i trochu smůly podobně jako Tircis. Vždyť co urazí muže více než odmítnutí…?

Jean de La Fontaine: Bajky, Tircis a Amaranta

Georg Philipp Telemann: Pařížský kvartet č. 6, Modéré

Jiří Lábus – recitace

Collegium Marianum

Telemann, La Fontaine | Dostavník a moucha

Distrait znamená „roztržitý, roztěkaný“. Telemann nápaditě využil k hudebnímu ztvárnění této emoce pulzující synkopy – a přesně taková neposednost a těkavost je typickou vlastností hlavní hrdinky bajky o dostavníku a mouše. Anebo moucha přesně ví, co dělá? Její příběh každopádně vystihuje lidskou nenechavost a nebetyčný pocit vlastní důležitosti…

Jean de La Fontaine: Bajky, Dostavník a moucha

Georg Philipp Telemann: Pařížský kvartet č. 6, Distrait

Jiří Lábus – recitace

Collegium Marianum

Telemann, La Fontaine | Havran a lišák

Legendární bajka o pýše, která předchází pád. Havran a lišák je mistrovskou zkratkou lidské ješitnosti a hlouposti. Stačí pár lichotek mlsného a zároveň vychytralého lišáka a domýšlivý havran – či vrána, chcete-li – zůstane o hladu. Však kdo by nechtěl být obdivován pro svůj krásný hlas! Věřit lichotníkům a pochlebovačům se ale nevyplácí…

Jean de La Fontaine: Bajky, Havran a lišák

Georg Philipp Telemann: Pařížský kvartet č. 4, Vite

Jiří Lábus – recitace

Collegium Marianum

Telemann, La Fontaine | Žába

A žába se nepřestala nadýmati, až pukla. Takových bloudů je svět plný…

La Fontaine charakterizoval své bajky jako malé komedie, jejichž jevištěm je celý svět. Mnohým z nich nepřisoudil šťastný konec, protože svět nebyl podle jeho názoru tak dobrý, jak by si přál. Jaké poučení přináší Žába? Nechtějme být něčím, čím nejsme. Buďme sami sebou!

Jean de La Fontaine: Bajky, Žába

Georg Philipp Telemann: Pařížský kvartet č. 6, Vite

Jiří Lábus – recitace

Collegium Marianum

Telemann, La Fontaine | Láska a Pošetilost

La Fontaine nepsal „jen“ o zvířátkách, ale bral si na paškál celou řadu lidských vlastností, se kterými se setkával v té nejvyšší francouzské společnosti – přímo na dvoře krále Ludvíka XIV.! První díl naší série je o Lásce a Pošetilosti (L´Amour et la Folie).


Jean de La Fontaine: Bajky, Láska a Pošetilost

Georg Philipp Telemann: Pařížský kvartet č. 6, Un peu gai