Collegium Vám hraje stále!

Podporujeme-umelce_2

Sledujte nás a objevujte svět barokní hudby v nových souvislostech!

Uvádíme zbrusu nová videa a nejpozoruhodnější kousky z diskografie Collegia Mariana.

  1. Georg Friedrich Händel | Chaconne A dur Jana Semerádová, Erich Traxler 4:48
  2. Georg Friedrich Händel | Suita g moll | Passacaglia Jana Semerádová, Erich Traxler 2:25

Händel, Leclair | Chaconne pro princeznu

Anglická princezna Anna Oranžská se v osmi letech stala žačkou Georga Friedricha Händela, o němž se vědělo, že nerad dával lekce, ale, jak sám řekl, u Anny udělal jedinou výjimku, protože byla „flower of princesses“. Podle všeho byla skvělá cembalistka, dokázala zpívat z listu a vyznala se v komponování.

A právě ona byla inspiračním zdrojem nového CD Jany Semerádové Chaconne for the Princess.

2020, SU 4277-2

  1. Michel-Richard de Lalande | Grands Motets Collegium Marianum, Olivier Schneebeli 3:30

Michel-Richard de Lalande | Grands Motets

Královská kaple ve Versailles reprezentuje všechno, co byste očekávali od krále Slunce: přepych, velkolepost a majestát. Ludvík XIV. se zde účastnil mše každý den, vždy doprovázen vybranými členy královského dvora. Během pravidelné cesty ze svých komnat do kaple dokonce stíhal neformálně vyřizovat nejrůznější záležitosti...

Ludvík XIV. byl vůbec prvním, kdo ve Francii uvedl do kaple orchestr. Do jisté míry řídil i ruku Michela de Lalanda, který utvářel žánr "velkého moteta" tak, aby v nové kapli hudba zněla co nejpůsobivěji. Posuďte sami!

Vybraná nahrávka pro dnešní den pochází z desky Grands Motets, která byla natočena přímo v Královské kapli ve Versailles. Toto CD mohlo vzniknout díky dlouholeté spolupráci souboru Collegium Marianum a MHF Letní slavnosti staré hudby s Centre de musique baroque de Versailles.

  1. František Jiránek | Koncert pro housle, smyčce a basso continuo D dur: II. Adagio Collegium Marianum, Lenka Torgersen 4:00

Jiránek | Koncerty

Když si zadáte do vyhledavače na stránkách Supraphonu „Jiránek“, první na vás vyskočí Bob a Bobek…

„Málo známý skladatel XVIII. století,“ tak byl označen František Jiránek v katalogu výstavy historických sbírek pražské konzervatoře v roce 1920. Píše se rok 2020 a my můžeme s hrdostí označit tohoto houslistu a skladatele za „zaslouženě oblíbeného“.

Proč ale až dnes? Může za to především zmatení kolem jeho jména. V Dlabačově hudební encyklopedii ze začátku 19. století najdeme pouze jméno Antonín Jiránek, moderní muzikologii se naštěstí podařilo odhalit, že Dlabač se mýlil nejen v křestním jménu, ale i datech, a bylo možno odkrýt Jiránkovu identitu, poznat jeho zajímavý životní příběh a především, začít oživovat jeho dílo, které určitě stojí za pozornost.

A tak se dnes můžeme těšit z nemála houslových, hobojových, flétnových a také fagotových koncertů tohoto rodáka z Lomnice nad Popelkou, jenž u hraběte Morzina začínal jako „aulae prefectus“ (dveřník)….

2016, SU 4208-2

  1. Josef Antonín Sehling | Pastorella Dormi, tenellule Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Collegium Marianum 5:58
  2. Josef Antonín Sehling | Chorus "Psallite Deo nostro" Collegium Marianum, Jana Semerádová 1:33

Sehling | Vánoce v pražské katedrále

Josef Antonín Sehling, rodák z Toužimi, měl výjimečné hudební nadání, studoval ve Vídni, byl zaměstnán jako houslista v kapele hraběte Morzina. Nejdéle působil u sv. Víta, kde se ucházel o kapelnické místo, ale neúspěšně, byť několik let za nemocného kapelníka zaskakoval.

Už se asi nedozvíme, z jakého důvodu hrál „jen“ druhé housle, i přesto, že mimo katedrálu dosahoval velkých úspěchů, například ke korunovaci Marie Terezie složil hudbu ke školské hře Judith.

Sbírka, která se po něm na svatovítském kůru dochovala, čítá na 591 hudebnin a obsahuje jak chrámové kompozice tak přetextované italské árie od tehdejších „hitmakerů.“

Z existenčních důvodů se živil jako kapelník ještě v několika pražských chrámech, v kostele sv. Benedikta na Hradčanech, u milosrdných bratří v kostele sv. Šimona a Judy a u maltézských rytířů v kostele Panny Marie pod řetězem. Přivydělával si též hraním v orchestru Divadla v Kotcích, pro které zkomponoval hudbu k pantomimě…

Nepřipomíná vám/nám to něco?

2014, SU 4174-5

  1. Jan Dismas Zelenka | Lamentace proroka Jeremiáše | Lamentatio II pro alt, dva hoboje in ripieno, smyčce a basso continuo Damien Guillon, Collegium Marianum, Jana Semerádová

Zelenka | Lamentace proroka Jeremiáše

Zelenkovy Lamentace byly provedeny na první ranní modlitby Zeleného Čtvrtku, Velkého Pátku a Bílé Soboty spolu s responsorii, chorály a lekcemi.

Mnohé by asi zajímal Zelenkův osud, proč přijal jméno Dismas, co tak vážného mohl provést, že se po celý život kál. To by byl možná zajímavý námět pro film, ale mnohem vzrušující by bylo tušit jeho zvukovou představu. Zda-li se svým pojetím blížíme jeho ideálu a zda onen ideál odpovídal tomu, jak tehdy hudebníci hráli. Kdoví, možná byly tyto aspekty úplně vedlejší a šlo především o text a rétoriku.

Zelenkovy Lamentace jsou jako duchovní nadčasová opera, při níž prožíváme spolu se zpěváky Jeremiášův pláč, hlásáme jeho poselství a na konci všichni jedním hlasem zvoláme „convertere“: je to stále stejná touha po obrácení, po změně, zachování naší země pro další generace.

2014, SU 4173-2

  1. Johann Sebastian Bach | Susser Trost, Mein Jesus Kommt, BWV 151 Simona Saturova, Collegium Marianum, Jana Semerádová 8:25

Gloria | Sladká útěcha z Bachovy kantáty BWV 151

Simonu Šaturovou a soubor Collegium Marianum pojí nejen nahrávka, která nese radostný název – Gloria – ale i dlouholeté přátelství. Souznění jejího průzračného hlasu se zvukem barokních nástrojů jsme zažili už před lety na jednom z prvních koncertů Letních slavností staré hudby, kde s námi zpívala Zlatý věk ve Vivaldiho serenatě.

CD Gloria jsme nahrávali v maltézském kostele Panny Marie pod Řětězem a asi nejmystičtější moment nastal, když Simona začala zpívat sladkobolnou ukolébavku Tarquina Meruly s Janem Krejčou. To se zastavil čas.

A s Bachovými áriemi se zase čas rozběhl a přinesl nám tolik kýženou „sladkou útěchu“ a radost.