Collegium Vám hraje stále!

Podporujeme-umelce_2

Sledujte nás a objevujte svět barokní hudby v nových souvislostech!

Uvádíme zbrusu nová videa a nejpozoruhodnější kousky z diskografie Collegia Mariana.

  1. Antonio Vivaldi | Trio pro housle, loutnu a basso continuo g moll, I. Andante molto Collegium Marianum, Jana Semerádová 3:02
  2. František Ignác Antonín Tůma | Partita pro flétnu a basso continuo C dur, Bourlesque Collegium Marianum, Jana Semerádová 1:40

Musici da camera

Vrtbovská zahrada je v těchto dnech bohužel veřejnosti uzavřena. Připomeňme si ji alespoň jako místo, kde možná sedával i Antonio Vivaldi. Její zakladatel, Jan Josef Vrtba, byl pro Vivaldiho mecenášem nejvyšší společenské kategorie: jako nejvyšší purkrabí například nesl Karlu VI. korunu při korunovaci a během obřadu ji pomáhal králi nasadit. Vivaldi tomuto šlechtici věnoval 12 koncertů a 2 loutnová tria. Není tajemstvím, že Vrtba sám na loutnu hrál. Koneckonců to byl tehdy módní nástroj šlechticů střední Evropy.

Zavedeme Vás dnes do časů, kdy šlechtici a panovníci ctili ducha (hudební) harmonie. S komorní hudbou navštívíme sály a salóny pražských paláců, kde hráli skvělí hudebníci k potěše svých pánů. Vedle již zmíněného Vivaldiho se na těchto koncertech objevovali hudebníci méně známých jmen, jako byl Gottfried Christian Postel, Johann Georg Orschler či Antonín Reichenauer. Objevte tyto mistry společně s námi.

Při poslechu hudebních ukázek se můžete Vrtbovskou zahradou projít alespoň virtuálně.

 

2012, SU 4112-2

  1. Jan Dismas Zelenka | Immisit Dominus pestilentiam | Parcite boni angeli. Aria Collegium Marianum, Jana Semerádová 2:09
  2. Jan Dismas Zelenka | Attendite et videte | Deo subjecta Collegium Marianum, Jana Semerádová 3:20
  3. Jan Dismas Zelenka | Attendite et videte | Adoramus te, Christe Collegium Marianum, Jana Semerádová 2:24
  4. Jan Dismas Zelenka | Deus Dux | Da robur, fer auxilium Collegium Marianum, Jana Semerádová 3:48

Zelenka | Sepolcri

Jedny z prvních skladeb, které Zelenka napsal, byla tři sepolkra určená pro pražské Klementinum - Immisit Dominus pestilentiam (ZWV 58, 1709), Attendite et videte (ZWV 59, 1712) a Deus, dux fortissime (ZWV 60, 1716).

Prováděla se na Velký pátek v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Božího hrobu. Zelenka osobně řídil roku 1709 v tomto kostele provedení prvního sepolkra. Připomeňme si tři ukázky z těchto kantát ve Svatém týdnu, resp. jeho Velikonočním triduu, na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou Sobotu.

Sepolkra zněla v jezuitských chrámech u Božího hrobu, kde byla po velkopátečních obřadech – které tehdy probíhaly ráno – uložena nejsvětější svátost. Osvětlený Boží hrob byl místem pro celodenní adoraci a rozjímání Kristovy vykupitelské smrti. Tu přibližovaly i alegorické výjevy a scény, které boží hrob zdobily; i jeho stavba byla koncipována podobně jako kulisy barokního divadla.

Hudební produkce se odehrávaly večer, po kajícím procesí pořádaném odpoledne Větší mariánskou družinou a po nešporách, v kostele sv. Salvátora.

O tom, že Zelenkova sepolkra byla šířena v Čechách svědčí mnohé opisy árií, v roce 1729 si je pořídil také skladatel Šimon Brixi a jeho zájmu o dílo staršího kolegy se nelze podivovat. Zelenkova sepolkra jsou osobitá díla, která již vykazují všechny znaky skladatelova nanejvýš pozoruhodného kompozičního stylu:  tendence k expresivní, často truchlivě působící melodice a sklon k pečlivě vypracovaným fugám s pozoruhodnými tématy.

Sotva je možno si představit působivější použití sboru Da robur, fer auxilium (Dej sílu, přines pomoc) než v poslední části sepolkra Deus, dux fortissime.

 

2011, SU 4068-2

  1. František Benda | Sonáta pro létnu a basso continuo e moll, Flute Sonata in E Minor, L. III:57: III. Presto Jana Semerádová, Bertrand Cuiller 3:32

Sólo pro krále

Vzpomínka umělecké vedoucí Jany Semerádové na nahrávání sólové desky:

Venku třeskutý mráz a v Anežském klášteře nás rozehřávala hudba skladatelů, kteří působili na dvoře největšího flétnisty mezi králi – Fridricha II.

Na svém dvoře hostil i takové myslitele jako byl Voltaire. Jednou mu král poslal lístek, na kterém stálo:

blank

Venez souper à Sans Souci.

Co odpověděl Voltaire? Ga.
(J´ai grand appétit.)

 

 

2012, SU 4087-2

Přívaly pláče
dokážou překonat muka.
Když ty, Ježíši, jsi mou hvězdou,
já pokorně poklekám
u tvých nohou.

Antonio Caldara | Maddalena ai Piedi di Cristo

Árie Magdalény „Per il mar del pianto mio disprezzar saprò le pene“ (Přívaly pláče dokážou překonat muka) v podání Hany Blažíkové dojme svou niterností, která je podpořená její výmluvnou barokní gestikou.

Oratorium Maddalena ai piedi di Cristo Antonia Caldary je kompaktním, vyzrálým dílem, jehož zásadním tématem je vnitřní konflikt mezi dobrem a zlem.

Nerozhodná Magdaléna, nabádána svoji sestrou Martou ke kajícnosti, prožívá vnitřní boj, který o její duši svádí Nebeská a Pozemská láska.

DVD vzniklo v roce 2010 ze živého záznamu provedení na Svatováclavském hudebním festivalu.

  1. František Jiránek | Koncert pro fagot, smyčce a basso continuo g moll Sergio Azzolini, Collegium Marianum 5:20

Jiránek | Koncerty a sinfonie

Život Františka Jiránka je spjat s hrabětem Morzinem, jenž si na Malé Straně vydržoval věhlasný orchestr složený z nejlepších hráčů své doby. Morzin byl velkým milovníkem Vivaldiho děl, ostatně první vydání Čtvera ročních dob bylo dedikováno právě Morzinovi. Mimo jiné Jiránek byl hrabětem vyslán do Itálie, kde se stal Vivaldiho žákem.

V Morzinově kapele byl zaměstnán skvělý fagotista, pro něhož nejenom Jiránek, ale i Vivaldi napsali nejeden koncert. Originální první větu z koncertu g moll se vstupní kadencí zahraje „kouzelník“ svého nástroje, fagotista Sergio Azzolini.

Říjen 2010, SU 4002-2

  1. Václav Karel Rovenský | Maria, pole vznešené, ctnosti květem okrášlené Marian Krejčík, Collegium Marianum 2:39

Rorate coeli | Advent a Vánoce v barokní Praze

Úvodní skladba alba Rorate coeli byla nahrána bez jakéhokoliv střihu. Nahrávku si můžete vyslechnout tak, jako byste byli při nahrávání s námi.

Jedná se o první skladbu z dalšího titulu v řadě „Hudba Prahy 18. století“, album je věnováno adventní době s díly pražských autorů, kteří mají výsostné postavení v našem repertoáru již od dob založení souboru.

Říjen 2010, SU 4002-2

  1. Šimon Brixi | Graduale Pro Dominica Quinquagesima Proprium a moll Hana Blažíková, Collegium Marianum 3:34

Brentner | Koncerty a árie. Hudba Prahy 18. století

„Tu es Deus“, offertorium Šimona  Brixiho, je první nahrávkou, kde s námi vystupuje naše dvorní zpěvačka Hana Blažíková.

Je typickým příkladem virtuózní árie ovlivněné italským stylem.

Tímto Brentnerovským albem se uvedla nově vznikající řada „Hudba Prahy 18. století“ vydavatelství Supraphon, která dnes čítá téměř 20 titulů nahraných předními českými interprety.

Hudební režie: Jan Matoušek, mistr zvuku: Miroslav Mareš
Červenec 2009, SU 3970-2