České Vánoce

České Vánoce

Rakovnická hra Vánoční

COLLEGIUM MARIANUM & BUCHTY A LOUTKY

Pastýřská hra o narození Páně z jezuitské rezidence v Chlumku u Luže

 

Stanislava MIHALCOVÁ / Hana BLAŽÍKOVÁ / Barbora KABÁTKOVÁ | soprán

COLLEGIUM MARIANUM

Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flauto traverso

Vojtěch SEMERÁD | housle

Hana FLEKOVÁ | violoncello

Sebastian KNEBEL | varhany

 

BUCHTY A LOUTKY

Radek BERAN

Zuzana BRUKNEROVÁ

Vít BRUKNER

Lukáš VALISKA | osvětlení, projekce

Radka MIZEROVÁ | kostýmy

 

Rakovnická hra vánoční vznikla v jezuitské rezidenci v Chlumku u Luže ve východních Čechách a jejím autorem byl patrně tamější řádový kněz. Byla složena k hereckému provedení žáky jezuitské koleje, jak o tom svědčí poznámky o provozování. Ve hře se spojují dva výjevy známé z jiných vánočních her, totiž scéna pastýřská a scéna tříkrálová.

 

Barokní podvečery 2014 <br>České Vánoce <br>  © Petra Hajská

Nejbližší koncerty