Gloria

Gloria

Symbolika Svaté trojice v dílech Bacha, Vivaldiho a Händela

Simona ŠATUROVÁ | soprán

Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flauto traverso

COLLEGIUM MARIANUM

6 houslí, 2 violy, violoncello, kontrabas, teorba, cembalo a varhany, 2 flétny, hoboj, fagot

 

Program

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

“Gloria”

Georg Friedrich Händel

Concerto grosso G dur, Op. 3 No. 3

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

„Quia respexit“ z Magnificat

Johann Sebastian Bach

Ricercare a 3

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

„Gloria“ z Laudate Pueri RV

Georg Friedrich Händel

„Pifa“ z oratoria Mesiáš

Johann Sebastian Bach

„Schaffe koennen“ BWV 208

Georg Friedrich Händel

„Oh, had I Jubal’s Lyre“ Josua

Johann Sebastian Bach

„Suesser Trost“

z kantáty BWV 151

 

CD_Gloria_Saturovat_foto-Jan-Houda

Nejbližší koncerty