Sólo pro krále

Sólo pro krále

Pozvánka na královskou hudební hostinu na dvoře Fridricha II. Velikého

J. S. Bach, C. P. E. Bach, J. J. Quantz, F. Benda, J. P. Kirnberger

Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
housle, violoncello, cembalo

 

Jako má Francie svého Ludvíka XIV., má Německo Fridricha II. (1712-1786); jeho vášnivá láska k hudbě (i přes velkou nevoli jeho otce, který z něj chtěl mít silného panovníka a vojevůdce) dalarozkvést mnoha překrásným květům galantního stylu. Touhu naučit se hře na flétnu ve Fridrichovi probudilo setkání s virtuózem J. J. Quantzem. Král se obklopil předními hudebníky své doby; v jehokapele najdeme cembalistu C. Ph. E. Bacha, fenomenálního českého houslistu F. Bendu či J. Ph. Kirnbergera, žáka J. S. Bacha. Setkání samotného Bacha s pruským králem pak dalo vzniknout slavné Hudební obětině.

Kouzlo galantního stylu barokní flétnistky Jany Semerádové už dávno překročilo hranice zemí koruny české; žačka Wilberta Hazelzeta vystupuje s úspěchem na prestižních evropských festivalech jako sólistka i se svým souborem Collegium Marianum. Prostřednictvím její kouzelné flétny jste zváni na hudební slavnost na zámku v Postupimi s největšími hudebníky doby krále Fridricha.

 

Recenze

Vzniklo album světové úrovně a to ne v tom smyslu, že splňuje nejvyšší standardy světovosti. Ono je spíše určuje. 

To, jak hudebníci hrají­, je v podstatě geniální­. Vzniklo album světové úrovně a to ne v tom smyslu, že splňuje nejvyšší standardy světovosti. Ono je spíše určuje. Noblesa spojená s dokonalou intonací a perfektním podáním­ detailů spojuje dva protichůdné požadavky. Nahrávku lze poslouchat jako smysly oblažují­cí celek, ale zároveň tento celek obsahuje naprosto čitelně veškeré nuance.

Z geniálních muzikantek však Semerádová ještě něčí­m vyčnívá. Pokusí­m se slovy popsat, co mám na mysli. Ona totiž na flétnu nejen hraje, ale také mluví­. A to téměř doslova. Hra Semerádové má tak neskutečně jemný a detailní­ průběh, že se skutečně dá její hra definovat jako řeč.“

Rémy Martin, www.remy-martin.cz, 27.11.2013

 

 

Rozhovor s uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum Janou Semerádovou

Jana Semerádová<br>© Petra Hajská

Nejbližší koncerty