Vánoce v barokní Praze

Vánoce v barokní Praze

Stanislava MIHALCOVÁ / Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flauto traverso
COLLEGIUM MARIANUM
2 housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, varhany

 

Program

Václav Karel Holan Rovenský (1644-1718)
Spanilé z archy holubičko, K Ježíškovi, Děťátko rozkošné
Antonio Caldara (1670-1736)
Sinfonie a árie z vánoční kantáty Vaticini di Pace

 

V bohatém hudebním životě Prahy první poloviny 18. století představovala doba adventní a vánoční svébytnou kapitolu. Specifický repertoár spoluutvářela nejen samotná témata tohoto liturgického období (včetně výrazného prvku mariánské úcty), ale například i vlastní liturgické a hudební formy. V písních i figurální hudbě se tu najednou ozývala vedle latiny i čeština a do hudby pronikaly prvky lidové zbožnosti a kultury. Ty jsou nejslyšitelnější v písních Holana Rovenského s okouzlující poetikou adventní a vánoční doby. Pražské notové archivy však skrývají i celou řadu skladeb sofistikovanějších forem, ať již pocházejí od skladatelů v Praze působících (A. Reichenauer, J. F. Fasch) či jde o díla importovaná (Caldara, opisy skladeb J. D. Zelenky působícího v Drážďanech apod.).

 

Jana Semerádová<br>© Petra Hajská

Nejbližší koncerty