Vokální interpretační kurzy: Chantal Santon Jeffery

Chantal Santon Jeffery MASTERCLASS

  • vokální repertoár 17.–18. století
  • individuální lekce sólového zpěvu (všechny hlasové skupiny) a závěrečné vystoupení absolventů
  • intenzivní studium vybraného repertoáru
  • zdokonalení interpretačních dovedností: frázování, technika, ornamentace
  • důraz na porozumění významu studovaného repertoáru
  • náslech po celou dobu konání kurzů

21.–23. 6. 2024
Melantrichova 19, Praha 1

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebním pedagogům.