Zemřel sbormistr, skladatel, varhaník a pedagog, pan Bohuslav Korejs

Zemřel sbormistr, skladatel, varhaník a pedagog, pan Bohuslav Korejs

Bohuslav Korejs stál u zrodu Collegium Marianum – Týnské školy, která započala neformálně svoji vzdělávací činnost již v roce 1987 v historické budově Týnské školy na Staroměstském náměstí v Praze. Ve zkušebně, kterou měl Bohuslav Korejs k dispozici jako ředitel kůru Týnského chrámu, vyučoval gregoriánský chorál, vokální polyfonii a liturgický zpěv.

V roce 1990 byla Týnská škola zařazena do oficiální sítě škol a její působnost se přesunula do bývalého kláštera servitů u kostela sv. Michaela. Hlavním studijním oborem bylo Sbormistrovství chrámové hudby, který byl realizován jako tříleté vyšší odborné studium a zároveň, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, jako tříleté bakalářské studium. Bohuslav Korejs vyučoval intonaci, sluchovou analýzu, ansámblový zpěv, varhanní improvizaci a doprovod liturgického zpěvu. Byl trpělivým kantorem a studenti pod jeho vedením získávali mnoho vědomostí a dovedností pro provádění liturgické hudby, které po skončení studia sami uplatňují jako ředitelé chrámových kůrů.

Pan Bohuslav Korejs na Týnské škole vyučoval 15 let a zde též založil Scholu Týnského chrámu. Jeho bohatý odkaz bude i nadále téměř bezedným inspiračním zdrojem pro sbormistry, varhaníky i ansámblové zpěváky.

Vzpomínáme s úctou a vděčností.

Bohuslav Korejs

Článek Jana Bati,
muzikologa a vnuka Bohuslava Korejse,
pro Katolický týdeník