Centrum historických umění

CM_logo_modra_web

COLLEGIUM MARIANUM
TÝNSKÁ ŠKOLA

centrum historických umění

Collegium Marianum - Týnská škola je specializované centrum historických umění, které se od roku 1990 systematicky zabývá vzděláváním v oboru historické hudební praxe a popularizací staré hudby.

Pořádá mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby (od roku 2000), cyklus koncertů Barokní podvečery (od roku 2001), mezinárodní interpretační kurzy a pravidelné akce pro rodiče a děti.

Veškeré působenı́ instituce je inspirováno respektem ke kulturnı́mu odkazu našich předků v návaznosti na ideje středověké Týnské školy a Rečkovy univerzitnı́ koleje.

PICCOLI
hravé dílny

Piccoli_logo_RGB-01