Collegium Vám hraje stále!

Podporujeme-umelce_2

Sledujte nás a objevujte svět barokní hudby v nových souvislostech!

Uvádíme zbrusu nová videa a nejpozoruhodnější kousky z diskografie Collegia Mariana.

Lupus Hellinck | In te, Domine, speravi

  1. Lupus Hellinck | In te, Domine, speravi Cappella Mariana 6:25

CAPPELLA MARIANA
Vojtěch SEMERÁD | umělecký vedoucí

Žalm 31 je podivuhodným vyjádřením upřímné, niterné a ryzí snahy probojovat se jakoukoli strastiplnou či beznadějnou situací.

Lidské trápení a pochybnosti bytostně patří k životu; na konci těžkého, ale poctivého boje však budeme odměněni nesmírnou nadějí.

Kajícný žalm vlámského skladatele Lupuse Hellincka, který zkomponoval během svého pobytu na ferrarském dvoře, se dochoval ve vzácné rokycanské hudební sbírce.

In te, Domine, speravi,
non confundar in aeternum;
in justitia tua libera me.
Inclina ad me aurem tuam,
accelera ut eruas me.

Esto mihi in Deum protectorem,
et in domum refugii,
ut salvum me facias.

Quoniam fortitudo mea
et refugium meum es tu;
et propter nomen tuum
deduces me et enutries me.

Educes me de laqueo
hoc quem absconderunt mihi,
quoniam tu es protector meus.

In manus tuas commendo
spiritum meum;
redemisti me,
Domine Deus veritatis.

Hospodine, utíkám se k tobě,
kéž nejsem na věky zahanben;
pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!
Skloň ke mně své ucho,
pospěš, vysvoboď mě.

Buď mi skálou záštitnou,
buď Opevněným domem
pro mou spásu.

Tys můj skalní štít
a pevná tvrz má;
veď mě pro své jméno
a doveď mě k cíli.

Vyvleč mě z té sítě,
již mi nastražili,
vždyť jsi záštita má.

Svého ducha kladu
do tvých rukou;
vykoupils mě,
Hospodine, Bože pravý.

Adam Václav Michna z Otradovic | Svaté lásky labyrinth

„Právě jsem v labyrinthu, v zmateným labyrinthu,“ zpívá Hana Blažíková v nadčasové písni českého barokního básníka a skladatele.

Poslechněte si celou skladbu s nadějeplným poselstvím, která coby přídavek zazněla 6. 8. 2020 v kostele sv. Šimona a Judy na festivalu Letní slavnosti staré hudby.

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán, harfa

COLLEGIUM MARIANUM

Hudební režie | Markéta Janáčková
Zvuk | Jakub Hadraba
Fotografie | Petra Hajská

Ach, ach, nevím kudy kam,
ach, točím se sem i tam,
má lásko, ó Kriste můj!
Právě jsem v labyrinthu,
v zmateným labyrinthu.
Má lásko, ó Kriste můj!

Kdož mne z něho vyvede
a ku Kristu přivede?
Má lásko, ó Kriste můj!
Buď, lásko, Ariadna,
s nitičkou Ariadna!
Má lásko, ó Kriste můj!

Vítězství, již vítězství!
Nabyl sem velké štěstí.
Má lásko, ó Kriste můj!
Z labyrinthu jsem vyšel
a k mému Kristu přišel.
Má lásko, ó Kriste můj!

Česká mariánská muzika, Praha 1647