BAROKNÍ
PODVEČERY

Úspěšný cyklus komorních koncertů

Barokní podvečery patří k nejoriginálnějším hudebním projektům metropole pro svou tematicky zaměřenou dramaturgii a úzkou návaznost na architektonické památky Prahy.

LETNÍ SLAVNOSTI
STARÉ HUDBY

Největší a nejdéle působící
festival staré hudby v Praze.

Tematicky propracovaná dramaturgie jednotlivých ročníků představuje řadu skladeb v novodobých premiérách,
a to nejen v českém,
ale často i celosvětovém kontextu.

COLLEGIUM
DĚTEM

Nejen hudební dílny
pro děti a jejich hravé dospělé

Co je to ta stará hudba?
A není nudná, když je stará?

Na tyto otázky najdete odpověď
v programu hravých dílen,
které připravujeme pro nejmenší posluchače.

AKADEMIE
VERSAILLES

Mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený
na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace.

Projekt je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles a Francouzským institutem v Praze.