Klub Collegium

Mecenášský klub souboru Collegium Marianum

Klub Collegium spojuje přátele a podporovatele hudby, kteří nám pomáhají uvádět špičkové koncertní a vzdělávací projekty:

Setkání klubu 2020, Vrtbovská zahrada

Základní benefity získává každý člen Klubu:

 • Certifikát dárce a klubová karta
 • Katalog festivalu Letní slavnosti staré hudby zdarma
 • Přednostní rezervace vstupenek na koncerty festivalu Letní slavnosti staré hudby (= čtrnáct dní před oficiálním zahájením předprodeje)
 • Poděkování dárci v programovém katalogu festivalu a na internetových stránkách
 • Pozvánky na akce pořádané Klubem Collegium!
 • Další benefity jsou odvozeny od vybrané formy členství

Mírnost je mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší. Mírná osoba zaměřuje své smyslové tužby k dobru a uchovává si zdravou rozvážnost.

 

 • Základní benefity
 • Sleva 20 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
 • Sleva 20 % z ceny každé vstupenky při nákupu stejného počtu vstupenek na 3 a více koncertů

Tuto ctnost charakterizuje energická pracovní morálka spojená s dobrým hospodařením s časem, ale také s úsilím, pracovitostí, pílí, přičinlivostí a iniciativou.

 

 • Základní benefity
 • Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
 • Sleva 30 % na zahajovací koncert festivalu Letní slavnosti staré hudby
 • Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
 • Sleva 20 % z ceny každé vstupenky při nákupu stejného počtu vstupenek na 3 a více koncertů

Tuto ctnost charakterizuje laskavost, lidskost a dobročinnost. Nechybí u ní ani soucit nebo nezištné přátelství.

 

 • Základní benefity
 • Vstupenka první kategorie na zahajovací koncert festivalu Letní slavnosti staré hudby
 • Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
 • Sleva 20 % z ceny každé vstupenky při nákupu stejného počtu vstupenek na 3 a více koncertů
 • Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
 • Volná vstupenka na generální zkoušku vybraného koncertu zdarma

Bývá spojována s velkorysostí, láskou, uskutečňováním šlechetných činů a myšlenek.

 

 • Základní benefity
 • Dvě čestné  vstupenky na vybraný koncert cyklu Barokní podvečery
 • Dvě čestné vstupenky na zahajovací koncert festivalu Letní slavnosti staré hudby a následnou recepci
 • Plakát nebo program podepsaný vybraným umělcem vystupujícím na festivalu Letní slavnosti staré hudby
 • Dvě volné vstupenky na generální zkoušku vybraného koncertu zdarma

Hudba je zjevením vyššího rozumu a moudrosti. Instituce mecenášství odkazuje k bohaté kulturní minulosti a dává lidstvu naději do budoucna.

 

 • Základní benefity
 • Dvě volné vstupenky na vybraný koncert cyklu Barokní podvečery
 • Čtyři čestné vstupenky na zahajovací koncert festivalu Letní slavnosti staré hudby a následnou recepci
 • Plakát nebo program podepsaný vybraným umělcem vystupujícím na festivalu Letní slavnosti staré hudby
 • Čtyři volné vstupenky na generální zkoušky Collegia Mariana (po předchozí dohodě)
 • Uvedení jména nebo loga v programové brožuře vybraného koncertu

Kontakt Klub Collegium
Monika Bechná
klara@collegiummarianum.cz

Alexander Blažík
Eva Blažková
Beket a Barbora Bukovinské
Mariana Čapková
Milada Dostálová
Jana Ehrlichová
Alena Flohrová
Petr Foltánek
Dagmar Jáňová
Pavel Klener
Petr Kratochvíl
Kateřina Kripnerová
Daniel Mašek
Milena a Alexandr Paříkovi
Brigita a Miroslav Paškovi
Martina a Jiří Pilařovi
Radka a Arnošt Polákovi
Martin Poživil
Hana a Zbyněk Prouskovi
Eva Rejchrtová
Radka Šindlerová
Jana Urbánková
Ondřej Vykoukal
Hana Zákoucká
Jana Zurynková

a další

Díky členům Klubu se nám každoročně daří uvádět špičkové programy v podání výjimečných umělců, podporovat vzdělávání mladé generace a každý rok překvapit nápaditou dramaturgií.

Děkujeme.