PICCOLI 2023 | GASK Kutná Hora

PICCOLI
Tvůrčí dílny pro děti a hravé dospělé

Už jste někdy zpívali, tančili a hráli v galerii? Přijďte na PICCOLI!

Nejprve detailně prozkoumáme vybraný obraz stálé expozice, poté se společně vydáme krásnou architekturou k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo, které tak doslova zažijeme na vlastní kůži.

Dílny probíhají v uvedený čas, obsah dílen se stejným názvem je podobný, přizpůsobený uvedenému věku.

Vzhledem k omezené kapacitě účastníků doporučujeme rezervaci předem. Odkaz pro rezervaci dílny najdete níže v sekci Program.

PROGRAM | 7. 10. 2023 | GASK Kutná Hora

4–6 let

60 minut

Zkusíme to bez rodičů?

Rýmy – šprýmy! Splín – stín! Čaruj – maluj! Kost – dost! Konec – zvonec!

Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stoleček. A na stolečku mistička a v té mističce vodička a v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lese se zaběhla! Kde je ten les? Na prach shořel! Kde je ten prach? Voda ho vzala! Kde je ta voda? Voli ji vypili! Kde jsou ti voli? Páni je snědli! A kde jsou ti páni?

Nic netrvá věky. Ani tato dílna o pomíjivosti. Zahrajeme si na kosti a s kostmi. Vymyslíme vlastní konec příběhu, který společně ukryjeme jako tajný vzkaz příštím generacím.

Pro děti ve věku 4–6 let

Lektorka: Monika Václová

Zpívání spolu s ostatními, ať už dospělými nebo dětmi, je lektorčina živá voda. Hlas je hudební nástroj, který máme všichni všude s sebou a to je jeho nesporná výhoda. Lektorku nejvíc zajímá, jak propojit hlas a jeho přirozenost se vším, co je lidem vlastní: řečí, pohybem, divadlem i výtvarným projevem. Hudební zkušenosti nasbírala v dětských i dospělých pěveckých sborech a při studiu sbormistrovství na pedagogické fakultě, ty lektorské zase v edukativních programech pro Českou filharmonii, Českou Orffovu společnost a GASK v Kutné Hoře.

Zkázu výtvarných děl mají často na svědomí zub času a červotoči. Mohou se chodbičky dřevokazného hmyzu stát také uměleckou inspirací? Na badatelskou cestu od sochy Františka Skály do útrob jednoho starého rámu obrazu se děti vydají s lektorkou Lídou. Koho na cestě potkají, jakou hudbu uslyší? A zachrání společně obraz před červotočovou pohromou?

Sláva všem badatelům i umělcům, kteří pro nás krásu dřeva i celých výtvarných děl zachraňují!

Pro děti ve věku 4–6 let

Lektorka: Ludmila Bajerová

Lída Bajerová má krom jiného obrovský dramatický talent. Ten se odráží v originalitě a detailním zpracování jejích dílen. Nelze to popsat, dá se to jen zažít... Je mimo jiné pedagožkou HV, sbormistryní sborů L'Asenzio, Rozmarýnek a Slůňata. Je lektorkou České Orffovy společnosti, České filharmonie a vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF UK.

7–10 let

90 minut

Doporučujeme účast bez rodičů, ale rodiče zveme na závěrečné provedení!

Zkázu výtvarných děl mají často na svědomí zub času a červotoči. Mohou se chodbičky dřevokazného hmyzu stát také uměleckou inspirací? Na badatelskou cestu od sochy Františka Skály do útrob jednoho starého rámu obrazu se děti vydají s lektorkou Lídou. Koho na cestě potkají, jakou hudbu uslyší? A zachrání společně obraz před červotočovou pohromou?

Sláva všem badatelům i umělcům, kteří pro nás krásu dřeva i celých výtvarných děl zachraňují!

Pro děti ve věku 7–10 let

Lektorka: Ludmila Bajerová

Lída Bajerová má krom jiného obrovský dramatický talent. Ten se odráží v originalitě a detailním zpracování jejích dílen. Nelze to popsat, dá se to jen zažít... Je mimo jiné pedagožkou HV, sbormistryní sborů L'Asenzio, Rozmarýnek a Slůňata. Je lektorkou České Orffovy společnosti, České filharmonie a vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF UK.

Umělecky zaměřené dílny, které pořádá barokní soubor Collegium Marianum. Již potřetí se uskuteční v Kutné Hoře ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. 

Program je navržen tak, aby hravým způsobem propojoval výtvarné a hudební umění. Každá dílna začne u vybraného obrazu stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem. Od něho se vydáte prostory galerie do ateliéru k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo.

7. 10. 2023 | GASK Kutná Hora, Barborská 51-53, Kutná Hora

Dílny probíhají v uvedený čas, je potřeba se na ně dopředu zaregistrovat, resp. koupit vstupenku.

A kdybys chtěl/a s rodiči v listopadu zajít na PICCOLI v Národní galerii v Praze, podrobný program najdeš tady.

Každá dílna začíná u vybraného díla v expozici a komentářem odborníka z lektorského oddělení. Poté se společně vydáme k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. Budeme společně hrát, zpívat i tančit!

Dílny začínají ve stanovený čas, je nutná rezervace předem a je důležité na dílnu dorazit včas. Chápeme, že někdy je to kumšt všechno skloubit a přijít tak akorát. Ale bude to fajn, nebudeš muset stíhat svou skupinku v expozici a hledat, kde dílna začíná. (Neboj, bloudit tě samozřejmě nenecháme, pozdní příchod se může stát každému.)

Pokud bys chtěl/a mít časovou rezervu a přijít dřív, můžeš si pohrát v dětském koutku, navštívit Vizuální herny nebo se občerstvit v kavárně.  Vstupenky do Vizuální herny lze zakoupit v pokladně. 

Program tvořivého festivalu je postaven tak, aby dětem hravou formou přiblížil tvorbu výtvarníků i hudebníků a dal dětem i rodičům prostor svobodně tvořit.

Délka programu:
Dílny pro děti ve věku 4–6 let: 60 minut (z toho 20 minut v expozici GASKu)
Dílny pro děti ve věku 7–10 let: 90 minut (z toho 30 minut v expozici GASKu)
Dílny začínají v přesný čas a pro účast na dílně je nutná rezervace předem.

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Myslíme na rodiny s dětmi a je nám jasné, že věková hranice nemusí odpovídat věku vícečetných rodin. Mladšího nebo staršího sourozence vezmi na dílnu s sebou, určitě si s tím poradíme. Jakou dílnu zvolit je samozřejmě individuální, obecně doporučujeme vzít mladšího společně se starším. 

Vstupenky se prodávají na každou dílnu zvlášť prostřednictvím sítě GoOut.cz. Proklik ke koupi vstupenky najdeš v popisu každé dílny.

Dílny pro nejmladší děti (4–6 let) jsou otevřené i rodičům, ale doporučujeme zkusit to bez rodičů. Dílna pro starší děti je určena dětem, rodiče zveme na závěrečné provedení! 

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Myslíme na rodiny s dětmi a je nám jasné, že věková hranice nemusí odpovídat věku vícečetných rodin. Mladšího nebo staršího sourozence vezmi na dílnu s sebou, určitě si s tím poradíme. Jakou dílnu zvolit je samozřejmě individuální, obecně doporučujeme vzít mladšího společně se starším. 

Muzikantům vyhládne, rodiče zas často potřebují svoji dávku kofeinu. GASK má v 1. patře úžasnou kavárnu se sladkým i slaným občerstvením. Doporučujeme ji navštívit!

KONTAKT

INFORMACE O VSTUPENKÁCH A PROGRAMU
Tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
E-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

Akci pořádá Nadace Collegium Marianum
ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje.

Dílny PICCOLI se konají za laskavé podpory

   

  
a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI