PICCOLI 2023 | GASK Kutná Hora

PICCOLI
Tvůrčí dílny pro děti a hravé dospělé

Už jste někdy zpívali, tančili a hráli v galerii? Přijďte na PICCOLI!

Nejprve detailně prozkoumáme vybraný obraz stálé expozice, poté se společně vydáme krásnou architekturou k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo, které tak doslova zažijeme na vlastní kůži.

Dílny probíhají v uvedený čas, obsah dílen se stejným názvem je podobný, přizpůsobený uvedenému věku.

Vzhledem k omezené kapacitě účastníků doporučujeme rezervaci předem. Odkaz pro rezervaci dílny najdete níže v sekci Program.

PROGRAM | 7. 10. 2023 | GASK Kutná Hora

4–6 let

60 minut

Zkusíme to bez rodičů?

Rýmy – šprýmy! Splín – stín! Čaruj – maluj! Kost – dost! Konec – zvonec!

Nic netrvá věky. Ani tato dílna o pomíjivosti. Je třeba se bát? Pomůže překonat strach, když člověk pečuje o přírodu, své blízké a své okolí tady a teď? Záleží je na nás, jestli to nejcennější, co máme, dokážeme ochránit před zmizením a zlými silami. Společně důmyslně ukryjeme svoje tajemství, vydáme se do nitra peruánské džungle s plátnem Otty Plachta, zahrajeme si na kosti a s kostmi. 

Pro děti ve věku 4–6 let

Lektorka: Monika Václová

Zpívání spolu s ostatními, ať už dospělými nebo dětmi, je lektorčina živá voda. Hlas je hudební nástroj, který máme všichni všude s sebou a to je jeho nesporná výhoda. Lektorku nejvíc zajímá, jak propojit hlas a jeho přirozenost se vším, co je lidem vlastní: řečí, pohybem, divadlem i výtvarným projevem. Hudební zkušenosti nasbírala v dětských i dospělých pěveckých sborech a při studiu sbormistrovství na pedagogické fakultě, ty lektorské zase v edukativních programech pro Českou filharmonii, Českou Orffovu společnost a GASK v Kutné Hoře.

Zkázu výtvarných děl mají často na svědomí zub času a červotoči. Mohou se chodbičky dřevokazného hmyzu stát také uměleckou inspirací? Na badatelskou cestu od sochy Františka Skály do útrob jednoho starého rámu obrazu se děti vydají s lektorkou Lídou. Koho na cestě potkají, jakou hudbu uslyší? A zachrání společně obraz před červotočovou pohromou?

Sláva všem badatelům i umělcům, kteří pro nás krásu dřeva i celých výtvarných děl zachraňují!

Pro děti ve věku 4–6 let

Lektorka: Ludmila Bajerová

Lída Bajerová má krom jiného obrovský dramatický talent. Ten se odráží v originalitě a detailním zpracování jejích dílen. Nelze to popsat, dá se to jen zažít... Je mimo jiné pedagožkou HV, sbormistryní sborů L'Asenzio, Rozmarýnek a Slůňata. Je lektorkou České Orffovy společnosti, České filharmonie a vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF UK.

7–10 let

90 minut

Doporučujeme účast bez rodičů, ale rodiče zveme na závěrečné provedení!

Zkázu výtvarných děl mají často na svědomí zub času a červotoči. Mohou se chodbičky dřevokazného hmyzu stát také uměleckou inspirací? Na badatelskou cestu od sochy Františka Skály do útrob jednoho starého rámu obrazu se děti vydají s lektorkou Lídou. Koho na cestě potkají, jakou hudbu uslyší? A zachrání společně obraz před červotočovou pohromou?

Sláva všem badatelům i umělcům, kteří pro nás krásu dřeva i celých výtvarných děl zachraňují!

Pro děti ve věku 7–10 let

Lektorka: Ludmila Bajerová

Lída Bajerová má krom jiného obrovský dramatický talent. Ten se odráží v originalitě a detailním zpracování jejích dílen. Nelze to popsat, dá se to jen zažít... Je mimo jiné pedagožkou HV, sbormistryní sborů L'Asenzio, Rozmarýnek a Slůňata. Je lektorkou České Orffovy společnosti, České filharmonie a vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF UK.

Umělecky zaměřené dílny, které pořádá barokní soubor Collegium Marianum. Již potřetí se uskuteční v Kutné Hoře ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. 

Program je navržen tak, aby hravým způsobem propojoval výtvarné a hudební umění. Každá dílna začne u vybraného obrazu stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem. Od něho se vydáte prostory galerie do ateliéru k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo.

7. 10. 2023 | GASK Kutná Hora, Barborská 51-53, Kutná Hora

Dílny probíhají v uvedený čas, je potřeba se na ně dopředu zaregistrovat, resp. koupit vstupenku.

A kdybys chtěl/a s rodiči v listopadu zajít na PICCOLI v Národní galerii v Praze, podrobný program najdeš tady.

Každá dílna začíná u vybraného díla v expozici a komentářem odborníka z lektorského oddělení. Poté se společně vydáme k jedinečným hudebním zážitkům v dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo. Budeme společně hrát, zpívat i tančit!

Dílny začínají ve stanovený čas, je nutná rezervace předem a je důležité na dílnu dorazit včas. Chápeme, že někdy je to kumšt všechno skloubit a přijít tak akorát. Ale bude to fajn, nebudeš muset stíhat svou skupinku v expozici a hledat, kde dílna začíná. (Neboj, bloudit tě samozřejmě nenecháme, pozdní příchod se může stát každému.)

Pokud bys chtěl/a mít časovou rezervu a přijít dřív, můžeš si pohrát v dětském koutku, navštívit Vizuální herny nebo se občerstvit v kavárně.  Vstupenky do Vizuální herny lze zakoupit v pokladně. 

Program tvořivého festivalu je postaven tak, aby dětem hravou formou přiblížil tvorbu výtvarníků i hudebníků a dal dětem i rodičům prostor svobodně tvořit.

Délka programu:
Dílny pro děti ve věku 4–6 let: 60 minut (z toho 20 minut v expozici GASKu)
Dílny pro děti ve věku 7–10 let: 90 minut (z toho 30 minut v expozici GASKu)
Dílny začínají v přesný čas a pro účast na dílně je nutná rezervace předem.

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Myslíme na rodiny s dětmi a je nám jasné, že věková hranice nemusí odpovídat věku vícečetných rodin. Mladšího nebo staršího sourozence vezmi na dílnu s sebou, určitě si s tím poradíme. Jakou dílnu zvolit je samozřejmě individuální, obecně doporučujeme vzít mladšího společně se starším. 

Vstupenky se prodávají na každou dílnu zvlášť prostřednictvím sítě GoOut.cz. Proklik ke koupi vstupenky najdeš v popisu každé dílny.

Dílny pro nejmladší děti (4–6 let) jsou otevřené i rodičům, ale doporučujeme zkusit to bez rodičů. Dílna pro starší děti je určena dětem, rodiče zveme na závěrečné provedení! 

Konkrétní dílnu prosím vyberte s ohledem na doporučený věk dětí, který je uveden v popisu dílny.

Myslíme na rodiny s dětmi a je nám jasné, že věková hranice nemusí odpovídat věku vícečetných rodin. Mladšího nebo staršího sourozence vezmi na dílnu s sebou, určitě si s tím poradíme. Jakou dílnu zvolit je samozřejmě individuální, obecně doporučujeme vzít mladšího společně se starším. 

Muzikantům vyhládne, rodiče zas často potřebují svoji dávku kofeinu. GASK má v 1. patře úžasnou kavárnu se sladkým i slaným občerstvením. Doporučujeme ji navštívit!

KONTAKT

INFORMACE O VSTUPENKÁCH A PROGRAMU
Tel.: +420 731 448 346, +420 224 229 462
E-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

Akci pořádá Nadace Collegium Marianum
ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje.

blankblank

Dílny PICCOLI se konají za laskavé podpory

blank    blank

blank    blank
a Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

blank blankblank   blank

blank blank blank