Collegium Marianum na Pražském jaru 2022

Collegium Marianum | Pražské jaro 2022

lidovky.cz | Martin Zvěřina | 16. 5. 2022

Soubor Collegium Marianum předvedl v Anežském klášteře nadšený výkon.

V sobotu se v Anežském klášteře odehrála jedna z nejpozoruhodnějších akcí letošního ročníku Pražského jara. Tři koncerty souborů specializovaných na starou hudbu, které kromě svého kmenového repertoáru zahrály i skladby soudobé, navíc napsané přímo pro ně.

Největším přínosem večera nebyli ani hvězdní interpreti, ani skvělé výkony (obojího byl dostatek), ale nadšení pro hudbu a chuť objevovat nové.

Zdroj: lidovky.cz

Collegium Marianum © Pražské jaro, Petra Hajská

Program koncertu
Antonio Vivaldi
Koncert pro flétnu a smyčcový orchestr g moll "La Notte" RV 439

Jan Ryant Dřízal
Jméno růže
světová premiéra

Antonio Vivaldi
Koncert pro housle a orchestr c moll „Il sospetto“ RV 199

Jiří Gemrot
Elfi e fantasmi
concerto da camera pro flauto traverso a barokní orchestr
světová premiéra

Georg Philipp Telemann
Concerto à 6 TWV 52:e3

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flétna, umělecká vedoucí
Lenka TORGERSEN | koncertní mistr
Vojtěch JAKL | housle
Andreas TORGERSEN | viola
Jan KREJČA | teorba
Filip HRUBÝ | cembalo
Jan PRIEVOZNÍK | kontrabas