Brentner | Koncerty a árie

2009

Brentner | Koncerty a árie

Hana BLAŽÍKOVÁ | soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí, flauto traverso
 
J. J. I. Brentner
Horae pomeridianae / Concertus camerales op. 4 (1720)
Harmonica duodecatomeria ecclesiastica op. 1 (1716)
Šimon Brixi
Graduale „Tu es Deus“ (1735)
 
J. J. I. Brentner
Horae pomeridianae / Concertus camerales op. 4 (1720)
Harmonica duodecatomeria ecclesiastica op. 1 (1716)
Šimon Brixi
Graduale „Tu es Deus“ (1735)
 
Praha prvních desetiletí 18. století žila přebohatým hudebním životem. Notových pramenů se však zachovalo spíše poskrovnu a instrumentální hudba je v tom málu zastoupena ještě mnohem vzácněji.

Sbírka koncertů Hora pomeridiana Jana Josefa Ignáce Brentnera, kterou poprvé v úplnosti naleznete na této nahrávce, představuje v dané oblasti naprostou raritu a je vůbec první známou v Praze tištěnou instrumentální hudbou domácího skladatele. Jeho první vydaným opusem však byla Harmonica duodecatomeria ecclesiastica (1716), sbírka duchovních árií. Se čtyřmi tištěnými sbírkami byl Brentner jednoznačně nejvydávanějším domácím skladatelem své doby. Díky inspiraci italským hudebním stylem se jeho díla úspěšně šířila i daleko za hranice; prostřednictvím jezuitských misionářů se dostala až na území dnešní Bolívie (!), kde se několik jejich opisů dochovalo dodnes. Brentner, ve své době „přeslavný“, záhy zapomenutý a dnes znovu objevovaný, si zaslouží být jedním z prvních skladatelů v nově vznikající řadě „Hudba Prahy 18. století“ vydavatelství Supraphon.

 

 

Nahráno v červnu 2003 a květnu roku 2009 v kostele Panny Marie Královny Andělů, Klášter kapucínů v Praze.
Zvláštní poděkování patří Klášteru kapucínů v Praze a bratrům kapucínům za laskavé umožnění nahrávání v kostele Panny Marie Královny Andělů.
Hudební režie: Jan Matoušek, mistr zvuku: Miroslav Mareš. Červenec 2009, SU 3970-2
Disk_Brentner_2009_2

Nejbližší koncerty