Michel-Richard de Lalande | Grands Motets

2017

Michel-Richard de Lalande | Grands Motets

Chantal SANTON-JEFFERY | dessus
Reinoud VAN MECHELEN | haute-contre
François JORON | taille
Lisandro ABADIE | basse-taille
&
Les Pages & les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles
COLLEGIUM MARIANUM
Olivier SCHNEEBELI | direction
 
MICHEL-RICHARD DE LALANDE (1657-1726)
Grands Motets
Venite, exultemus Domino
De profundis
Dominus regnavit
 

 

5. června 1710 byla vysvěcena nově dokončená stavba Královské kaple ve Versailles v její definitivní podobě. V letech 1683 až 1710 Lalande pracoval podle králových pokynů a utvářel na jeho přání žánr velkého moteta tak, aby v nové kapli zněl co nejpůsobivěji.

Výběr „velkých“ sborových motet ilustruje zásadní vývojovou etapu Lalandovy skladatelské dráhy. Jestliže moteta jako De profundis z Lalandova raného tvůrčího období napodobují ještě jeho předchůdce, moteta komponovaná kolem roku 1700 již svědčí o originalitě a vynalézavosti v partech sólových hlasů i ve sboru a instrumentálním doprovodu.

Michel-Richard de Lalande (1657–1726) získal hudební vzdělání v dětském chrámovém sboru pařížského kostela Saint-Germain-l’Auxerrois, kde k jeho spolužákům patřil budoucí mistr violy da gamba Marin Marais. Do hudební historie se Lalande nejvýznamněji zapsal právě svou duchovní tvorbou, jež čítá sedmdesát sedm velkých motet, komponovaných pro potřeby mší sloužených denně za královy přítomnosti.

Velkolepé De profundis z roku 1689 je jedním z posledních děl nesoucích znaky rané tvorby skladatele. Instrumentačně se autor opírá o model lullyovského moteta, z něhož přebírá pětihlasou orchestrální sazbu, typickou pro slavný soubor Vingt-quatre Violons du roi.

Druhá dvě moteta na nahrávce byla složena v novém stylu, který si Lalande osvojil a rozvíjel od počátku devadesátých let 17. století. Kompozice je koncipována jako sled vzájemně nezávislých, stylisticky a strukturou kontrastujících úseků. Důraz je kladen na pěvecké schopnosti sólistů a na mohutnost sboru, jehož početní stavy jsou značně navýšeny.

Dominus regnavit, jehož první verze pochází z roku 1704, patří vedle Te Deum a Cantate Domino mezi nejslavnější Lalandova moteta. Tak jako četná další autorova velká moteta bylo pilířem programu slavného koncertního cyklu Le Concert Spirituel (duchovní koncert), který zajišťoval Pařížanům hudební program během postu a Svatého týdne, kdy se nehrály opery. Od založení instituce roku 1725 do roku 1770 bylo toto moteto v rámci cyklu provedeno přibližně padesátkrát.
 

Nahráno 5. a 7. 7. 2017 v Chapelle Royale of the Chateau de Versailles.
Mistr zvuku: Frédéric Briant
2018, Glossa, GCD 924301

Disk_Grands-Motets_Lalande

Nejbližší koncerty