Boemo Virtuoso

20. 8. 2023 | 15:30

Boemo Virtuoso

20. 8. 2023 | 15:30

Poutní chrám Narození Panny Marie, Nicov u Plánice

Slavnostní závěrečný koncert Nicovského barokního odpoledne

COLLEGIUM MARIANUM
Jana SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
Lenka TORGERSEN | barokní housle
Hana FLEKOVÁ | viola da gamba
Jan KREJČA | teorba

web pořadatele
Západočeské baroko | Nicovské barokní odpoledne